Šių metų spalio 8-9 dienomis Elektronikos ir informatikos fakulteto Programinės įrangos katedros vedėjas docentas dr. Mindaugas Liogys ir docentas dr. Povilas Treigys dalyvavo Erasmus+ programos lėšomis finansuojamo projekto „Partnerships to Ensure Risk Management in Practice“ – PERM (projekto Nr. 2015-1-LV01-KA203-013436) pirmajame pasitarime. Pasitarimo metu buvo sprendžiami projekto vadybiniai ir finansiniai klausimai. Partneriai pasiskirstė atsakomybėmis ir pasidalino veiklomis leidžiančiomis pasiekti projekto tikslus: parengti rizikų suvaldymo gaires ir valdymo metodologiją bei sukurti rizikų valdymo stimuliatorių. Projekto pradžia 2015-10-01, projekto pabaiga – 2017-10-01. Projekto veikloms vadovauja Latvijos verslo ir finansų aukštoji mokykla, projekto parneriais yra Roterdamo universitetas, Vilniaus kolegija. Verslo pusę atstovauja AAS BALTA Latvijos draudimo kompanija ir Latvijos draudėjų asociacija.

dr. Povilas Treigys, Programinės įrangos katedros docentas