2014 m. lapkričio 13 d. Ekonomikos fakulteto Bankininkystės studijų programos BN13A gr. studentė Kristina Šaltenė dalyvavo tarptautinėje bakalauro studentų konferencijoje ,,Teorija ir praktika: studentų įžvalgos” (organizatoriai: Kolpingo kolegija ir Baltijos vadybos plėtros asociacija). Visi konferencijos dalyviai buvo suskirstyti į keturias darbo grupes. Iš viso buvo pristatyta 30 pranešimų. Darbo grupėje „Iššūkiai verslui neapibrėžtumo sąlygomis“ K. Šaltenės pranešimas anglų kalba „Banko jauno kliento prototipas“ pripažintas geriausiu.
Sveikiname Kristiną ir kviečiame studentus aktyviai dalyvauti mokslinėje veikloje!

Ekonomikos fakulteto vadybininkė Žana Prokopovičienė