2016 metų balandžio 9-16 dienomis Ekonomikos fakulteto 10 studentų, Studijų organizavimo skyriaus vedėja, Ekonomikos katedros lektorė Rita Martišienė bei Ekonomikos fakulteto Erasmus koordinatorė, Ekonomikos katedros lektorė Danguolė Ignatavičiūtė buvo išvykę į Polesės valstybinį universitetą (Pinskas, Baltarusija, http://www.polessu.by/ ), dalyvauti tarptautinėje savaitėje, skirtoje tarptautinio verslo, finansų ir bankininkystės problemų nagrinėjimui. Renginys buvo organizuotas pagal 2014 m. spalio 14 d. pasirašytą Memorandumą.

Tarptautinės savaitės veikloje dalyvavo dešimt Polesės valstybinio universiteto studentų ir studentai iš visų Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studijų programų: Bankininkystės, Buhalterinės apskaitos, Finansų, Investicijų ir draudimo, Verslo ekonomikos. Studentai klausė paskaitų temomis: Šiuolaikiniai pinigai; Ekonometrijos įvadas; Bankų rizikos ir finansinis stabilumas; Inovacijos rinkos ekonomikoje; Pagrindiniai rinkodaros principai; Bresto regiono ekonominis potencialas; Duomenų analizė su MS Excel; Optimizavimo uždaviniai su MS Excel Solveriu. Studentai dalyvavo psichologiniame darbo komandoje žaidime-mokyme „Linksmasis startas“, kurį vedė universiteto psichologė.

Vizito metu studentai ir dėstytojai lankėsi įvairiose universiteto laboratorijose, universiteto muziejuje, sporto centre, irklavimo bazėje, dalyvavo susitikimuose su Bankininkystės fakulteto dekanato ir katedrų darbuotojais.

Tarptautinės savaitės metu vyko X-oji tarptautinė jaunimo mokslinė praktinė konferencija „Mokslinis jaunimo potencialas – Baltarusijos ateičiai“. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentai parengė 4 pranešimus. Studentų darbas buvo įvertintas – Buhalterinės apskaitos studijų programos studentas Tadeuš Bandalevič gavo pirmo laipsnio diplomą, o Verslo ekonomikos studijų programos studentė Gintarė Zuozaitė gavo trečio laipsnio diplomą.

Vizito metu lektorės lankėsi 12-oje Pinsko vidurinėje mokykloje, kur 10-11 klasių mokiniams pristatė Vilniaus kolegiją bei angliškas studijų programas, kvietė mokinius studijuoti kolegijoje.
Tarptautinės savaitės dalyviams buvo įteikti sertifikatai.

Danguolė Ignatavičiūtė, Rita Martišienė