Anot rašytojo bei dramaturgo Williamo Strausso ir amerikiečių ekonomisto, demografo Neilo Howe‘o, kas dvidešimt metų susiformuoja nauja ir unikali žmonių karta. Šio proceso katalizatoriais įvardijami: ekonominiai bei kultūriniai svyravimai, technologiniai pokyčiai ir kiti veiksniai. Išvardintieji kriterijai nulemia naujosios kartos pasaulėžiūrą, vertybes bei asmenines savybes.
Siekiant kuo geriau suprati didžiąją dalį auditorijų užpildančią Y kartą (asmenis gimusius 1980-2000 m.) Draudimo katedra 2016 m. gegužės 6 d. organizavo seminarą „Y kartos darbuotojų elgsena – praktiniai aspektai“. Seminarą vedė Danske Bank Global Services Lithuania Vertybinių popierių aptarnavimo skyriaus vadovė Lina Pivoriūtė – Palubinskienė bei šios organizacijos nariai: Žmogiškųjų išteklių verslo partnerė Paulina Dilbienė, Investicinių paslaugų departamento direktoriaus pavaduotojas Sigitas Malinauskas ir Komunikacijos skyriaus specialistė Andra Litvinaitė.
Pranešimo pradžioje buvo aptarta Danske Bank GSL veikla bei darbuotojų sudėtis, paminėta, jog daugiausia šiame padalinyje darbuojasi Y kartos specialistų. Kiekvienas seminaro dalyvis atliko testą, kurio pagalba nustatė, kuriai kartai jis priklauso, visų dėmesiui, buvo pateiktas mokomasis filmas „Kartų polilogas. Kaip ugdyti šiuolaikines kartas?“. Pranešimo metu buvo apibendrinta statistinė informacija apie skirtingų kartų darbinę veiklą bei įvardinti kiekvienos kartos pranašumai ir trūkumai.
Seminaro eigoje visi dalyviai atliko testą, kuris atskleidė, ar Y karta yra gerai pažįstama, po kurio pranešėja pateikė Y kartos darbuotojų savybių spektrą: betarpiško bendravimo poreikis, autoritetų nebuvimas, nenoras laikytis nustatytos disciplinos, darbo vietų keitimas…
Seminaro pabaigoje inicijuota diskusija „Kuo gali skirtingos kartos būti viena kitai naudingos“. Pasidalinę į grupes Danske Bank GSL bei Ekonomikos fakulteto dėstytojai ir darbuotojai  aptarė su kokiomis Y kartos žmonių ypatybėmis tenka susidurti dirbant fakultete ar už jo ribų,  išsakė savo nuomonę, pastebėjimus bei galimybes gerai sutarti ir siekti maksimalių rezultatų.
Nuoširdžiai dėkojame Danske Bank GSL komandai už labai įdomų ir naudingą seminarą!

Vadybininkė Santa Mirauskienė