EdTech centras siūlo nemokamas IT studijas mokytojams

2023-07-20

Jeigu jau turite pedagogo kvalifikaciją ir norite įgyti papildomų kompetencijų, kurios suteiks teisę dirbti informacinių technologijų mokytoju, projektas „EdTech“ – galimybė kaip tik Jums!

Kviečiame peržiūrėti kvietimą „EdTech“ galimybės pedagogams Vilniaus kolegijoje – YouTube.

Vilniaus kolegija yra projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ partnerė. Bendradarbiaujant kolegijos Pedagogikos, Elektronikos ir informatikos fakultetams parengtas informatikos mokomojo dalyko modulis, kuriame rengiami modernūs švietėjai, išmanantys šiuolaikinio ugdymo teorijas, įvaldę modernius ugdymosi metodus ir įrankius bei gebantys jais grįsti savo profesinę veiklą. 

Studijuojantieji susipažins su integruoto dalykinio ugdymo didaktika, atliepiančia ugdymo turinio atnaujinimą ir šiuolaikinio besimokančiojo poreikius. Šio modulio studijos – tai puiki galimybė mokytojams stiprinti skaitmenines kompetencijas, stiprinti profesinį identitetą bei tapti švietimo pokyčių dalimi.

Tai laipsnio neteikiančios neformalios 60 kreditų apimties modulio studijos, kurias pabaigus išduodamas studijų pažymėjimas, patvirtinantis, jog įgijote būtinas kompetencijas mokyti informacinių technologijų dalyko ir teisę dirbti šioje srityje.

Šioje nuorodoje galite susipažinti su modulio studijų organizavimo aspektais ir turiniu Vilniaus kolegijos informatikos mokomojo dalyko modulio studijų programos pristatymas – YouTube

Pagrindiniai priėmimo į modulio studijas kriterijai:

Priėmimas studijoms nuo 2023 m. rugsėjo mėn. vyks dviem etapais:

Numatoma studijų pradžia 2023 m. rugsėjo 22 d. Paskaitos ir susitikimai vyks mišriuoju būdu: didžioji dalis paskaitų bus vykdomos nuotoliniu būdu, kita dalis – kontaktiniu. Paskaitos vyksta kas antrą penktadienį – šeštadienį, nuo 9.00 iki 16.30. Numatoma modulio studijų trukmė iki 13 mėn.

Norintieji dalyvauti šiose studijose, turės:

* Studijos finansuojamos „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ projekto lėšomis

**Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

***Paraiškoje nurodytu el. paštu bus siunčiama informacija apie atrankos rezultatus ir etapus.

Jei turite papildomų klausimų, prašome kreiptis nurodytu kontaktu:

Rima Aleknavičiūtė-Stasiulė

r.aleknaviciute-stasiule@pdf.viko.lt.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti čia.