Džiaugiamės VIKO PDF studentais, baigusiais vaikystės pedagogikos modulio studijas!

2022-12-20

Savaitgalį Vaikystės pedagogikos ir Pradinio ugdymo pedagogikos modulio studijas baigė beveik 40 mokytojų. Dalies Vaikystės pedagogikos modulio studijų klausytojų finansavo Vilniaus miesto savivaldybė, drauge su EDU Vilnius. 

Studijos baigėsi konferencija, kurioje mokytojos dalijosi savo atliktais tiriamaisiais darbais.

Modulio studijų klausytojų sėkme ir visaverčiu įsiliejimu į ugdymo įstaigų gyvenimą džiaugėsi EDU Vilnius vadovė Unė Kaunaitė , Vilniaus kolegijos dėstytojai ir studentai. Šios studijos finansuojamos įgyvendinant EDU Vilnius vykdomą programą „Mokau Vilniuje“, kurios vienas iš tikslų  – pritraukti į Vilniaus mieste veikiančias švietimo įstaigas asmenis, norinčius ir galinčius dirbti mokyklose, suteikiant jiems galimybę nemokamai  įgyti pedagogo kvalifikaciją, tai pat sudaryti sąlygas esamiems pedagogams persikvalifikuoti, finansuojant jų socialinės pedagogikos modulio studijas.