Š. m. vasario 25-28 dienomis Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) surengė intensyvius olimpinių vertybių ugdymo programos (OVUP) vadovų rengimo ilgalaikius mokymų kursus. Juose tarp 10 atrinktų iš visos Lietuvos iniciatyvių, veiklių ir motyvuotų ugdytojų dalyvavo ir VK lektorė, Kūno kultūros ir sporto centro trenerė Vilija Gerasimovičienė. Dalyviai parengti dirbti su OVUP metodika, populiarinančia švietėjišką filosofiją, remiantis neformaliojo ugdymo principais.

Tarptautiniam olimpiniam komitetui (TOK) išleidus atnaujintą Olimpinių vertybių ugdymo programą (OVEP 2.0) LTOK išvertė ją į lietuvių kalbą ir sėkmingai pritaiko šią metodinę medžiagą rengiant mokymus Lietuvos pedagogams ir tarptautiniu mastu. Tai plataus pobūdžio programa, kuri gali būti pritaikoma tiek ikimokyklinio, tiek pradinio ar bendrojo ugdymo mokyklose. Lektoriaus Nerijaus Miginio ir LTOK olimpinio švietimo direktorės Vitos Balsytės suburta būsimųjų mokymų vadovų komanda keturias dienas analizavo trijų dalių OVUP leidinius: praktinį olimpinių vertybių ugdymo vadovą, užduotis, įtvirtinančias olimpinių vertybių ugdymą ir aktyvia fizine veikla pagrįstą programą.

Taikant tiek fiziškai aktyvius grupės formavimo pratimus, tiek kūrybines ar darbo grupėse užduotis, gilintasi į neformaliojo ugdymo ir olimpinio švietimo metodus. Kurti ir pritaikyti ugdomieji užsiėmimai vertybių ugdymo temomis skirtingoms tikslinėms grupėms. Reflektuota apie olimpinių vertybių svarbą visuminiam asmens tobulėjimui ugdant vertybes per sportinę, meninę, kultūrinę veiklas, akcentuojant tobulėjimą, pagarbą ir draugystę. Visos programoje pateiktos užduotys ir veiklos remiasi Olimpine chartija ir apima penkias edukacines olimpizmo ugdymo temas – pastangomis pelnytas džiaugsmas, kilnus elgesys, pagarba gyvenime, tobulumo siekimas, kūno, valios ir proto darna. Visa tai kalba apie universalias bendražmogiškas vertybes, kurių atradimas ir įskiepijimas jaunosios kartos ugdyme yra kiekvieno pedagogo, piliečio ir šeimos užduotis.

OVUP vadovų kursuose gerosios ugdymo praktikos metu įtvirtintos dalyvių kūrybiškumo, problemų sprendimo, kritinio mąstymo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos bus reikalingos savarankiškai planuojant ir įgyvendinant OVUP programos galimybes savo įstaigose, palaikant bendras iniciatyvas tarp kolegų ir kuriant ateities perspektyvas olimpinių vertybių ugdymo programos metodikos sklaidai.

VK lektorė, KKSC trenerė Vilija Gerasimovičienė