Mieli Vilniaus kolegijos bendruomenės nariai,

 

Rugsėjo 1-oji – mokslo ir žinių diena. Sveikinu šios šventinės dienos proga ir linkiu neišsenkančių idėjų, kryptingų ieškojimų, minčių laisvės ir kūrybinio polėkio naujais Mokslo Metais! Nuoširdūs sveikinimai pirmą kartą atveriantiems Kolegijos duris – su nauja pradžia, naujais iššūkiais ir galimybėmis Jus! Kviečiu visus pasinerti į akademinį ir kultūrinį Kolegijos gyvenimą, atvira širdimi ir darbais praturtinant mūsų Kolegijos bendruomenę.

Šiais mokslo metais visiems linkiu neprarasti budrumo dabartinėje situacijoje, lanksčiai priimti pokyčius studijų procese, būti pasirengusiems įvairiems mokymo(si) scenarijams. Tegul mus visus vienija darnus darbas ir bendri siekiai, mokslo metus pradėkime susitelkę ir atsakingi. Mokslas atveria naujus horizontus, tyrinėkime ir atraskime juos, užpildykime savo sielos šviesa! Sveikatos, susikaupimo ir sėkmingo starto!

 

Direktorė

dr. Žymantė Jankauskienė