Stovyklos vieta: Vilniaus kolegija, Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Stovyklos adresas: Didlaukio 82, Baltupiai
Stovyklos data: 2018m. birželio 18-22 d.d.
Stovyklos dienų skaičius: 5 dienos
Planuojamas pamainų skaičius: 1 pamaina
Dalyvių amžius: 12– 18 m
Dalyvių skaičius: iki 15 asmenų
Vasaros stovyklą dalinai finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Skirta suma – 700 eurų.
Vieno kelialapio kaina tėvams – 50 eurų.

Programa „Kaip gimsta spektaklis“ skirta 12-18 metų paaugliams ir apima renginio (spektaklio, proginio renginio ir kt.) kūrimo procesą nuo scenarijaus kūrimo, scenografijos, sceninio įvaizdžio, muzikinio pasirengimo iki galutinio sceninio rezultato pateikimo. Programos metu bus mokoma kurti ir derinti įvaizdžio komponentus, taikyti kūrybinius sprendimus projektuojant scenines šukuosenas, populiariosios muzikos atlikimo, sceninio meno, renginio pristatymo. Mokiniai patys kurs kostiumus, išbandys grimo ir šukuosenų kūrimo galimybes, mokysis muzikinių kūrinių atlikimo, dainuoti, improvizuoti, mokysis valdyti meninės raiškos instrumentus – aktorinę techniką, balsą, scenos judesį. Profesionalia patirtimi su stovyklos lankytojais pasidalins Giedrė Kilčiauskienė, žinoma kaip grupių „Empti“ ir „Pieno lazeriai“ bei „Blue in Bossa“ projekto vokalistė, 2013 m. metų atlikėjos titulo muzikinių apdovanojimų M.A.M.A. laimėtoja. Taip pat planuojama ekskursija į Muzikos ir teatro muziejų.

Savaitės pabaigoje bus pristatomas galutinis kūrybinių dirbtuvių produktas – MENINIS RENGINYS.

Programos tikslai:

  1. Skatinti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką.
  2. Užtikrinti moksleivių laisvalaikio pozityvios socializacijos kokybę.

Stovyklos lankytojai gebės (laukiami rezultatai):

  1. panaudoti kūrybišką mąstymą bendraujant ir generuojant idėjas;
  2. vizualizuoti ir pristatyti kūrybines idėjas meninės raiškos priemonėmis ir būdais;
  3. sąveikauti su kitais grupės nariais bendraujant ir bendradarbiaujant;

suprasti kaip gimsta spektaklis/ renginys

Stovyklos dienų programa:

1 diena: Susipažinimas. Supažindinimas su meninės raiškos galimybėmis. Dienos kūrybinės dirbtuvės: kūrybiško mąstymo valanda, ritminė muzika (ritmika), scenos menas (scenarijaus kūrimas).
Pietūs.
Dienos kūrybinės dirbtuvės: meno raiška šokiu, mados dizainas ir technologijos (teatrinio kostiumo kūrimas), įvaizdžio formavimas ir šukuosenų dizainas (kaip kuriamas įvaizdis, jo sudedamosios dalys).
Dienos aptarimas.

2 diena: Dienos kūrybinės dirbtuvės: ritminė muzika (muzikos parinkimas teatralizuotam renginiui), scenos menas (trenažas ir etiudai).
Pietūs.
Ekskursija į Muzikos ir teatro muziejų. Edukacija „Jei aš būčiau scenografu…“

3 diena: Dienos kūrybinės dirbtuvės: ritminė muzika, scenos menas.
Pietūs.
Dienos kūrybinės dirbtuvės: mados dizainas ir technologijos (teatrinio kostiumo kūrimas), įvaizdžio formavimas (kaip įvaizdį keičia grimas).
Savirefleksija.

4 diena: Kūrybinės dirbtuvės: mados dizainas ir technologijos, įvaizdžio formavimas (kaip įvaizdį keičia šukuosena). Meninio renginio repeticija.
Pietūs.
Susitikimas su  Giedre Kilčiauskiene „Žvaigždės patarimai“. Repeticija. Savirefleksija

5 diena: Pasiruošimas renginiui: įvaizdis (grimas, šukuosenos, drabužiai).
Pietūs.
Renginys.
Stovyklos veiklų refleksija.

Stovyklos dalyviai gaus pažymėjimus.

Vietų rezervavimas tel.: 8(5)2191673; el.paštu: r.venckiene@mtf.viko.lt