Nuo suvokimo, kad gestų kalba nėra lietuvių kalba, rodoma rankomis, pasak Mantrimo Danieliaus, priklauso ir visas požiūris į Lietuvoje gyvenančius kurčiuosius: „Jei galvojame, kad gestai yra tiesiog lietuvių kalbos rodymas rankomis, vadinasi, galvojame apie gestų kalbą panašiai kaip apie Brailio raštą. Dabar pagal mūsų mąstymo sistemą kurtieji priskiriami prie neįgaliųjų, bet jei suprastume, kad gestų kalba yra tiesiog kita kalba, turėtume suprasti, kad ir kurtieji nėra neįgalieji, jie tiesiog yra kalbinė mažuma, bendruomenė, kalbanti kita kalba.“

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/gestu_kalba_tikrai_verta_moketi/