2015 03 30 EKA logo2015.03.16/20 Vilniaus Kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto kultūrinės veiklos vadybos katedros lektorė Adrija Naraškevičienė dalyvavo Erasmus+ dėstymo mobilumui programoje Rygos Ekonomikos ir kultūros aukštojoje mokykloje (EKA –The University College of Economics and Culture)

Vizito metu skaitytos paskaitos aktualiomis atlikėjų vadybos temomis, dalyvauta Tarptautinės savaitės renginiuose, inovatyvių ir interaktyvių dėstymo metodų taikymo dikusijose, studentų mokslinės  – praktinės konferencijos ,,Studentų tiriamoji veikla: teorija ir praktika 2015” plenariniame ir atskirų sekcijų darbe.

Erasmus+dėstymo mobilumui programos metu buvo pristatyta Vilniaus Kolegija,  užmegzti ryšiai su EKA ir Alberta College vadovybe, dėstytojais, kultūros vadybos programų studentais. EKA dėstytojai buvo pakviesti atsakomajam vizitui MTF ir jau artėjančios Tarptautinės savaitės renginiuose mūsų fakultete laukiame kultūros vadybos programų direktorės, doc. Guna Kalnača.
2015 03 30 EKA a naraskeviciene