2020 m. sausio 29 ir 30 dienomis Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Mados dizaino katedros profesorė dr. Eugenija Strazdienė dalyvavo COST 17107 veiklos „European Network to Connect Research and Innovation Efforts on Advanced Smart Textiles CONTEXT“ (https://www.cost.eu/actions/CA17107/) valdymo komiteto pasitarime bei darbo grupės WG3 Personel Protective Equipment posėdyje. Asmeninės apsaugos priemonėse tekstilė atlieka tokias funkcijas: a) apsaugo žmogų nuo pavojingų elementų, medžiagų ar procesų, kurie gali pasireikšti jo darbo metu; b) apsaugo produktus, darbo vietą ir aplinką; c) saugo žmogų nuo kitų žmonių gynybinėse/saugos situacijose. Tai apima apsaugą nuo šalčio, cheminių medžiagų, elektros šoko, karščio ir liepsnos, mechaninių poveikių, branduolinės taršos, elektromagnetinės radiacijos, rentgeno spindulių, dulkių, aštrių daiktų kritimo. Pagrindiniai iššūkiai kuriant ar vystant asmens apsaugos priemones yra jų komforto optimizavimas ir svorio mažinimas išlaikant ar net pagerinant saugos lygį, taikant pažangiausias e-tekstilės inovacijas bei naujus ICT integravimo dėvimosiose  technologijose metodus. Sausio 29 d. posėdyje buvo nutarta, kad Vilniaus kolegija savo sukurtą išmaniosios liemenės prototipą demonstruos balandžio mėnesį vyksiančioje tarptautinėje konferencijoje InMotion2020 (https://www.inmotion2020.com/) Veimare (Vokietija). Be šios darbo grupės CONTEXT 17107 veikloje taip pat dirba: WG1 Healthcare and Medicine; WG2 Automotive and Aeronautics; WG4 Building and Living; WG5 Sports and Wearables. CONTEXT tinklas apima 34 Europos šalis, jo valdymo komitete dirba 65 inovatyviosios tekstilės ekspertai.  CONTEXT veiklą finansuoja Briuselyje esanti COST (European Cooperation in Science and Technology) agentūra (http://www.context-cost.eu/).