Bendrasis sutikimo tekstas renginiams

Vilniaus kolegija (toliau – Kolegija) tvarkydama jūsų asmens duomenis tampa asmens duomenų valdytoju, todėl mes prisiimame atsakomybę dėl jūsų pateikiamų asmens duomenų saugumo, užtikriname, kad jūsų pateikiami asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis duomenų saugos teisės aktų nustatyta tvarka.

Tikslas, kuriuo Kolegija renka jūsų asmens duomenis, yra užtikrinti, kad mes turime teisingus jūsų asmens duomenis, nes norėsime susisiekti su jumis dėl ateityje vyksiančių renginių, atlikti renginių įvertinimą po įvykusių renginių, administruoti renginius ir visus renginių dalyvius.

Teisinis šių asmens duomenų rinkimo pagrindas yra jūsų sutikimas.

Mes imsimės tinkamų priemonių apsaugoti jūsų asmens duomenis. Jūsų pateikti asmens duomenys bus naudojami tik Kolegijos viduje ir jais bus pasidalinta su Kolegijos partneriais, dalyvausiančiais renginyje.

Renginyje bus fotografuojama, filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.

Jūsų pateikti asmens duomenys Kolegijoje bus saugomi iki to laiko, kol galios jūsų sutikimas tvarkyti/saugoti jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti šio sutikimo Kolegijai tvarkyti/saugoti jūsų asmens duomenis.

Norėdami atsisakyti sutikimo tvarkyti/saugoti jūsų asmens duomenis, praneškite apie tai mums gdpr@viko.lt

Jūs turite teisę prašyti ataskaitos, kokius asmens duomenis mes tvarkome/kaupiame apie jus. Tai mes atliksime vieną kartą per metus neatlygintinai.

Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad neteisingi asmens duomenys apie jus būtų ištaisyti, būtų pašalinta jūsų asmeninė informacija, atsisakyti jūsų sutikimo tvarkyti/kaupti jūsų asmens duomenis ir naudotis juos tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl netinkamo jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Jeigu turite klausimų dėl Kolegijoje jūsų asmens duomenų tvarkymo/saugojimo, prašome susisiekti elektroniniu paštu gdpr@viko.lt