Baigėsi projektas Lietuvių kalbos ir kultūros kursai Ukrainos švietimo darbuotojams ir studentams

2022-11-25

Lapkričio 25 d. baigėsi Užsienio kalbų centro dėstytojų kartu su kitais Kolegijos padalinių ir skyrių darbuotojais  vykdytas projektas Lietuvių kalbos ir kultūros kursai Ukrainos piliečiams. Šį projektą finansavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Švietimo mainų ir paramos fondas. Projektu, kuris prasidėjo pavasarį, buvo siekiama remti Ukrainos piliečių, pasitraukiusių į Lietuvą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų integraciją Lietuvoje, o Vilniaus kolegija noriai prisijungė prie šios iniciatyvos, dalyvavo konkurse ir jį laimėjo.   

Rudens kursų grupėje Lietuvių kalbos mokytis ir apie šalies kultūrą, istoriją sužinoti panoro 12 studentų, mokytojų, jų pagalbininkų, darželio auklėtojų bei jų padėjėjų. Kadangi kursų dalyviai buvo labai skirtingi tiek amžiumi, tiek patirtimi ir sau keliamais tikslais, projekto dėstytojams: Ingridai Galkauskienei, dr. Daliai Vaicenavičienei, Beatai Gervickaitei, Virginijai Andriusevičienei, Violetai Žemaitienei, Jūratei Helsvig ir Vyteniui Končiui teko pasistengti įvairiais mokymo metodais bei asmenine patirtimi perteikti ne tik lietuvių kalbos turtingumą, gražų skambesį, bet ir  kalbos gramatinės sistemos sudėtingumą, o taip pat lietuvių meilę gimtajai kalbai, jos kultūrai ir istorijai.

Lietuvių kalbos kursų dalyviai mokėsi nuo rugsėjo mėn. intensyviai, kiekvieną vakarą, susirinkę į Vilniaus kolegijos, Studentų g. 39A, 240 kabinetą. O su Lietuvos istorija, literatūra, etnokultūra, socialiniu ir politiniu gyvenimu susipažino per ekskursijas, susitikimus ir patys aktyviai dalyvaudami: dainuodami dainas bei žaisdami lietuviškus liaudies žaidimus. Lietuvių kalbos ir kultūros kursų pabaigoje projekto dalyviai Užsienio kalbų centre laikė kalbos lygio testą raštu ir žodžiu. Visiems, baigusiems kursus projekto dalyviams buvo įteikti ir Vilniaus kolegijos pažymėjimai. Užsienio kalbų centro dėstytojai savanorystės iniciatyva ketina ir toliau, tik jau aukštesniu lygiu, mokyti šiuos planuojančius dirbti arba jau sėkmingai dirbančius pavasario ir rudens kursų dalyvius! Užsienio kalbų centro informacija.