2020 m. rudenį Europos Komisija ruošiasi paskelbti pranešimą apie Europos švietimo erdvės siekius iki 2025 metų. Šiame pranešime bus paliestos visos švietimo ir mokymo sritys. Liepos 3 d. Europos Komisija surengė video konferenciją aukštojo mokslo tikslų ir siekių aptarimui, kurioje Marija Gabriel, Europos inovacijų, mokslinių tyrimų, kultūros, švietimo ir jaunimo reikalų komisarė bendravo su dvidešimt dviem Europos aukštųjų mokyklų ir asociacijų vadovais ir atstovais. Komisarė akcentavo tris svarbiausias sritis, kuriose aukštajame moksle turi įvykti pokyčiai: bendra kūryba (co-creation), mokymasis visą gyvenimą (lifelong learning) ir įtraukimas (inclusion). Buvo diskutuojama apie Europos universitetų aljansų svarbą, Europos kvalifikacinį laipsnį, mokymąsi visą gyvenimą ir mikrokredencialus, ateities universitetų viziją. Konferencijos dalyviai teikė pasiūlymus būsimo pranešimo turiniui.

Šiame susitikime dalyvavo ir Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei dr. Nijolė Zinkevičienė, atstovavusi EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education), Lietuvos kolegijų direktorių konferencijai (LKDK) ir Vilniaus kolegijai.

N. Zinkevičienė akcentavo lankstesnio studentų ir personalo tarptautinio mobilumo svarbą. Europos profesinio aukštojo mokslo institucijoms svarbu, kad artimiausiais metais atsirastų tarptautinio mobilumo modelių įvairovė, leidžianti platesnei studentų auditorijai pasinaudoti Erasmus+ ir kitų mobilumo programų galimybėmis. Būtina į mobilumo sampratą įtraukti ir virtualų mokymąsi užsienio aukštojoje mokykloje arba stažuotę užsienio įmonėje, trumpinant privalomo fizinio mobilumo laikotarpį. Tokiu būdu studentai, turintys šeimas arba darbo vietą, taip pat galėtų įsitraukti į tarptautinį mobilumą. N. Zinkevičienė ragino sudaryti geresnes tarptautinio mobilumo galimybes ir profesinio aukštojo mokslo institucijų dėstytojams-tyrėjams, skatinant juos bendradarbiauti, dalintis gerąja patirtimi, organizuoti bendrus tarptautinius tyrimus ir projektus.