Sveikiname Ekonomikos fakulteto Bankininkystės katedros lektorę Jolitą Naujalienę, kuri pasiekė išsikeltus profesinius kompetencijos iššūkius ir išlaikė Finansų Buhalterių Instituto (angl.  IFA – Institute of Financial Accoutants, www.ifa.org.uk), priklausančio Tarptautinei buhalterių federacijai (TBF, angl. IFAC – International Federation of Accountants), narystei būtinus kvalifikacinius, pagal TBF reikalavimus organizuotus, egzaminus. Jolitos Naujalienės profesinę kvalifikaciją patvirtina suteiktas diplomas Nr. 8/2018/08066  Diploma in International Financial Reporting standards for Professionals (DiplITRS) bei diplomas  apie Tarptautinį profesionalių buhalterių etikos kodekso kursą. Šiuos diplomus pripažįsta buhalterius vienijanti tarptautinė organizacija – Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija (angl. ACCA – The Association of Chartered Certified Accountants). Vilniaus kolegija skatina ir visapusiškai remia talentingus dėstytojus profesionalus, kurių kompetencija atitinka tarptautinius reikalavimus ir yra pripažįstama tarptautinių institucijų.

Ekonomikos fakulteto dekanė

Dr. Aušra Liučvaitienė