2018 m. lapkričio 22 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete įvyko atlikto taikomojo tyrimo „Studentų nuomonė apie atliekų rūšiavimo būtinumą ir taikytinas vienkartinių plastiko ir kitų gaminių prevencijos priemones“ sklaida.

Kiekvienais metais Europoje organizuojamas atliekų mažinimui ir prevencijai skirtas renginys – „Europos atliekų mažinimo savaitė“. Aplinkos ministerija kvietė lapkričio 17–25 d. organizuoti įvairius renginius, skirtus vienkartinių plastiko ir kitų gaminių naudojimo prevencijai ir jų tvarkymui.

Sveikatos priežiūros fakultetas atsiliepė į kvietimą ir organizavo tyrimą, kurio tikslas – nustatyti studentų nuomonę apie atliekų tvarkymo būtinumą ir taikytinas vienkartinių plastiko ir kitų gaminių prevencijos priemones. Buvo sukurta anketa ir patalpinta Office 365 aplinkoje. Apklausa vyko 2018 m. spalio 15–30 d. Tiriamųjų imtis – 177 studentai (n=177).

Tyrimo rezultatai atskleidė, jog, daugumos studentų nuomone, būtina rūšiuoti atliekas ekologiniu ir ekonominiu požiūriu, vienkartinius plastiko ir kitus gaminius naudoti pakartotinai, rūpintis gamtos švara, jos ekologija yra labai svarbu.

Vida Stankevičienė,
SPF Studijų organizavimo skyriaus vedėja,
Reabilitacijos katedros lektorė

Rima Burneikaitė,
SPF Grožio terapijos lektorė