Spalio 20 d. Sveiktos priežiūros fakultete lankėsi Tiranos Medicinos universiteto (Albanija) delegacija, atstovaujama Slaugos ir techninių mokslų fakulteto dekanės Tatjanos Cina, prodekano Gentian Stroni bei lektorės Klejdos Tani. Vizitą organizavo ir finansavo Europos Komisijos Techninės pagalbos ir informacijos mainų biuras (TAIEX; http://ec.europa.eu/taiex). Delegacijos atstovus  lydėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedros prof. Olga Riklikienė.

Vizito tikslas – bendrosios praktikos slaugos studijas ir užtikrinti  jų atitikimą Europos Sąjungos Direktyvai 2013/55/EU. Tai yra būtina šalims, siekiančioms ES narystės. Vizito metu buvo dalinamasi patirtimi rengiant bendrosios praktikos slaugytojus, aptariamos gerosios patirtys, kylantys iššūkiai. Aukštosios mokyklos atstovai turėjo galimybę pamatyti mokymui naudojamą įrangą ir studijų aplinką. Buvo tartasi dėl tolimesnio bendradarbiavimo.