Kaselio universitetas yra jaunas, modernus ir gyvas universitetas. Jis turi išskirtinį profilį  gamtos, meno, kultūros ir visuomenės temomis.  Pagrindinis universiteto tikslas – skatinti idėjas, jas plėtoti, patikrinti ir įgyvendinti, integruoti.

Švietimo reformos metu, 1971 m. Kaselio universitetas buvo naujai reorganizuotas. Jis  tapo atviras naujų  studijų, mokymo ir mokslinių tyrimų programoms. Ekologinio žemės ūkio mokslų fakultetas ypatingą dėmesį skiria mokymui ir moksliniams tyrimams  ekologiniame žemės ūkyje,  sisteminiams ryšiams tarp dirvožemio, augalų, gyvūnų, žmonių ir technologijų. Pagrindinis tikslas ne tik sveikų ir biologiškai kokybiškų maisto produktų gamyba, bet ir uždaros  biologinės sistemos  palaikymas, atsisakant trumpalaikės ekonominės naudos.  Fakultetas yra  Witzenhausen‘e ir tarptautiniu mastu garsus tuo, jog  daugiau nei 100 metų orientuotas į žemės ūkio mokymą.  Jis apima  28 mokymo ir mokslinių tyrimų sritis.

2016 m. vasario 12 – 17 dienomis Agrotechnologijų fakulteto lektorė Edita Kristina Kaurynienė buvo išvykusi į Vokietiją ir Kaselio universitete skaitė paskaitas. Pagal sudarytą programą lektorė ne tik dėstė ir diskutavo apie ūkinių gyvūnų veisles, veisimą, mitybą, laikymą, priežiūrą, gerovę bei produkciją,  gaunamą iš vietinių veislių gyvūnų  biodinamine žemdirbyste užsiimančiuose ūkiuose, bet ir lankėsi tarptautinėje „ BIOFACH 2016 “ ekologiškų produktų mugėje Niurnberge. Dėstytoja susitiko  su ekologiškų bei biodinaminių produktų pasaulio gamintojais. Kaselio universiteto Ekologinio žemės ūkio mokslų fakulteto dekanė profesorė  dr. agr. dr. h.c. mult. Angelina  Ploeger supažindino su universiteto paviljonu bei universiteto partneriais iš Zanzibaro žemės ūkio ir gamtos resursų ministerijos (Tanzanija). Lektorė Edita Kristina Kaurynienė dalyvavo dalykiniuose moksliniuose forumuose, ekskursijoje po  seniausias Vokietijos biodinamines gyvenvietes, kuriose nuo 1924 m. atliekami biodinaminiai tyrimai. Taip pat lankėsi biodinaminės duonos kepykloje „Herzberger“, KWALIS GmbH Dipperz‘e „MAISTO PRODUKTŲ ANALITIKOS TYRIMŲ LABORATORIJOJE“, kurioje atliekama  likučių ir maisto  produktų verčių analizė. Institutą pristatė Laboratorijos steigėjas antroposofas Johannes Gutberlet‘as ir dr. Stolz‘ as. Dėstytoja, lankydamasi biodinaminiuose ūkiuose, diskutavo apie daržovių bei gyvulių auginimo ypatybes, apžiūrėjo medienos, audimo, keramikos dirbtuves, daržininkystės ūkį bei gyvulių (melžiamų karvių, kiaulių, vištų) fermas, bendravo su biodinamine bendruomene ALTENSCHLIRF. Lektorė labai dėkinga Agrotechnologijų fakulteto partnerei Lietuvos biodinaminės žemdirbystės ir perdirbimo asociacijos „ Biodinamika LT“ prezidentei Rasai Čirienei, kuri  supažindino ir padėjo užmegzti kontaktus su Kaselio universiteto KWALIS laboratorijos mokslinio instituto mokslo bendruomene, mokslininkais bei ūkininkais, užsiimančiais ekologine, biodinamine žemdirbyste. Dėkinga už tai, kad padėjo atverti duris į biologinio – dinaminio ūkininkavimo bei mokslo pasaulį. „Ūkis yra arčiausiai savo esmės tuomet, kai jį galima suvokti kaip nepriklausomą individą, savarankišką subjektą Realybėje,  kiekvienas ūkis turėtų siekti savarankiško subjekto būsenos“ Rudolf Šteiner (GA 327, „ Žemės ūkio kursas“, 2 paskaita).

Agrotechnologijų fakulteto lektorė
Edita Kristina Kaurynienė