Agrotechnologijų fakulteto lektorė Edita Kristina Kaurynienė skaitė paskaitas Ernsto Morico Arndto Greifsvaldo universitete bei sutarė su universiteto tarptautinių ryšių skyriaus Erasmus+ vadove dėl tolimesnio bendradarbiavimo

Greifsvaldo universitetas įsteigtas 1456 m. spalio 17 d. Jį įkūrė Greifsvaldo burmistras H. Rubenovas (pirmasis universiteto rektorius), Pamario hercogas Vartislavas IX ir vyskupas H. Ivenas. 1933 m. pavadintas vokiečių poeto ir istoriko Ernsto Morico Arndto (1769-1860 m.) vardu. Šiame universitete Agrotechnologijų fakulteto lektorė Edita Kristina Kaurynienė skaitė paskaitas. Paskaitos buvo vedamos Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir kraštovaizdžio ekologijos instituto kraštovaizdžio ekologijos ir aplinkosaugos studijų programos bakalauro studijų studentams. Gamtos ir gyvūnijos išsaugojimas – pagrindinis šios studijų programos objektas. Botanikos ir kraštovaizdžio ekologijos institute atliekami išsamūs tyrimai ir ieškomi įvairūs moksliniai problemos sprendimo būdai, kokia turėtų būti tvari ekologinė sąveika su gamta prie sudėtingai suformuoto kraštovaizdžio. Šie klausimai keliami tarptautiniu ir regioniniu lygiu. Studijų programos studentai geba fiksuoti kraštovaizdį, jo sudėtingumą, įvertina kraštovaizdį, dirba prie jo išsaugojimo, mokosi darniai jį naudoti. Įdomu tai, kad studentams dėstomi tokie dalykai, kaip kraštovaizdžio etika ir ekologija, labai svarbūs aplinkos, vietinių laukinių ir naminių gyvūnų išsaugojimui. Todėl Greifsvaldo studentus sudomino lektorės Editos Kristinos Kaurynienės paskaitos apie genetinių resursų valdymą, jų išsaugojimą bei pasitaikančias Lietuvoje gyvūnų genetinių resursų išsaugojimo problemas.

Vizito metu 2015-05-25 – 29 dienomis Kraštotvarkos katedros lektorė bei Agroverslo vadybos studijų programos koordinatorė E. K. Kaurynienė sutarė su Ernsto Morico Arndto Greifsvaldo universiteto tarptautinių ryšių skyriaus Erasmus + vedėja Ekaterina Nikitina apie tolimesnį bendradarbiavimą tarp Vilniaus kolegijos ir Greifsvaldo universiteto bei Greifsvaldo universiteto Matematikos ir gamtos mokslų ir Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetų. Žymus vokiečių universitetas labai seniai bendradarbiauja su Vilniaus universitetu bei palaiko ryšius su kitais Lietuvos universitetais. Labai džiugu, kad Senasis Greifsvaldo universitetas pasirašys bendradarbiavimo sutartį ir su Vilniaus kolegija.

Kraštotvarkos katedra