2015 m. spalio 1 – 3 dienomis Agrotechnologijų fakulteto chemijos katedros lektorės Irena Čerčikienė ir Nijolė Ružienė dalyvavo Baltijos šalių chemijos mokytojų seminare „LChMA 20 metų. Chemija ir mokykla Lietuvoje”.

Trijų dienų seminare dalyvavo Estijos, Latvijos ir Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų chemijos mokytojai ir Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos nariai.

Seminaro dalyviai susipažino su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomo projekto ,,Jaunasis tyrėjas“ rezultatais, lankėsi chemijos ir fizikos laboratorijose, turtingose šiuolaikine įranga, turėjo galimybę pabuvoti mobilioje mokslinėje laboratorijoje, kuri jau aplankė daugelį respublikos bendrojo lavinimo mokyklų, suteikdama galimybę moksleiviams atlikti pasirinktus gamtos mokslų dalykų tyrimus. Seminaro dalyviai susipažino su Vilniaus m. Žirmūnų gimnazijos mokymo organizavimo ypatumais ir materialine baze. Seminaro metu Vilniaus universitete Chemijos fakultete vyko konferencija ,, Chemija Lietuvoje“, kurioje svečiams buvo pristatomas chemijos mokymas Lietuvos gimnazijose ir aukštosiose mokyklose. Chemijos katedros vedėja Irena Čerčikienė skaitė pranešimą ,,Analizinės chemijos profesinio bakalauro rengimas Vilniaus kolegijoje“.

Trečioji seminaro diena buvo skirta ekskursijai ,,Vilniaus senamiestis chemiko akimis“ bei seminaro apibendrinimui ir refleksijoms. Seminaro dalyviams buvo įteikti pažymėjimai, asociacijos prezidentė chemijos katedros vedėjai įteikė padėkos raštą už aktyvų dalyvavimą LChMA veikloje ir dalinimąsi gerąja patirtimi.

Chemijos katedra