2024 m. sausio 9 dieną Nacionalinėje sporto agentūroje įvyko susitikimas su Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovais

2024-01-10

Šiame susitikime dalyvavo Vilniaus kolegijos Kūno kultūros ir sporto centre vedėjas Gediminas Bražionis ir Pedagogikos fakulteto lektorė Vilija Gerasimovičienė. Taip pat atvyko Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Kauno technologijos universiteto, Vytauto didžiojo universiteto ir Kauno kolegijos atstovai. Susitikimo dalyviai susipažino su sporto mokslo situacija ir plėtros galimybėmis šalyje. Taip pat aptarė aukštosiose mokyklose vykdyto sporto mokslo tyrimo rezultatus. Siekiant užtikrinti tolesnes bendradarbiavimo galimybes ne tik tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų, bet ir sporto šakų federacijų, numatytas antrasis susitikimas vasario pabaigoje vyksiančioje tarptautinėje konferencijoje. Šioje konferencijoje pakviesti dalyvauti ir Vilniaus kolegijos atstovai. Konferencijoje numatoma pristatyti Lietuvos švietimo institucijų bei aukštųjų mokyklų sporto mokslo ir tyrimų pasiūlą, jų prieinamumą.

Plačiau skaitykite: čia