2023 m. gruodžio 12-13 dienomis kviečiame į Vilniaus kolegijos Darbo tarybos rinkimus

2023-11-28

Gerbiami Vilniaus kolegijos darbuotojai,

2024 m. sausio 21 d. baigsis dabartinės Vilniaus kolegijos Darbo tarybos – nepriklausomo kolegialaus Vilniaus kolegijos darbuotojų atstovaujamojo organo – kadencija.

Todėl kviečiame Jus 2023 m. gruodžio 12–13 dienomis dalyvauti naujos Vilniaus kolegijos Darbo tarybos rinkimuose.

Rinkimuose dalyvauti gali visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys Kolegijos darbuotojai, išskyrus patį darbdavį ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis.

Darbdavio suteiktus elektroninio pašto adresus turintys Kolegijos darbuotojai gruodžio 12 d. 7.30 val. gaus elektroninius laiškus su aktyvia nuoroda į balsavimo biuletenį, kuriame iš 26-ių kandidatų turės pažymėti 11 asmenų, kuriuos siūlys išrinkti naujos Vilniaus kolegijos Darbo tarybos nariais ateinančių 3-jų metų kadencijai.

Balsavimas yra slaptas. Anonimiškumas garantuojamas.

Tarnybinio elektroninio pašto neturinčius Kolegijos darbuotojus prašome rinkimų dienomis nurodytu laiku atvykti į padalinius, kuriuose dirbate, ir išreikšti savo pasirinkimą ranka užpildydami Jums įteiktus rinkimų biuletenius.

Balsuoti galima nuo 2023 m. gruodžio 12 d. 7.30 val. iki gruodžio 13 d. 16.00 val.

KANDIDATŲ Į VILNIAUS KOLEGIJOS DARBO TARYBĄ SĄRAŠAS 

Eil. Nr. Kandidato vardas, pavardė Padalinys Pareigos 
Marius Brazdauskas VVF Lektorius 
Rima Burneikaitė SPF Lektorė 
Rasa Burneikienė ATF Raštinės vedėja 
Irena Čerčikienė ATF Lektorė 
Asta Danilevičiūtė EIF Lektorė 
Dainora Gedvilaitė EKF Docentė 
Inga Grinevičienė EKF Studijų skyriaus specialistė 
Marius Ignatonis CA SIMULITH centro verslo konsultantas 
Sigita Kasiliauskienė MTF Lektorė 
10 Tomas Kasperavičius EIF Elektronikos laboratorijų vedėjas, asistentas 
11 Gabrielė Kizytė PDF Raštinės vedėja, lektorė 
12 Alma Kniežienė MTF Studijų organizavimo skyriaus vedėja, lektorė 
13 Jolanta Mačėnienė EIF Lektorė 
14 Aušrelė Masandukaitė EKF Lektorė 
15 Vaidotas Matutis EIF Lektorius 
16 Rasa Miakinkovienė ATF Studijų skyriaus vedėja 
17 Dalė Neverbickaitė EIF Studijų skyriaus vedėja 
18 Andrius Noreika CA Studijų tarnybos Akademinės informacijos administratorius 
19 Aušra Radzevičienė EIF Ūkio tarnybos vadovė 
20 Dainius Savulionis EIF Lektorius 
21 Alina Stakėnienė EIF Studijų skyriaus specialistė 
22 Rūta Valentukevičiūtė VVF Dokumentų valdymo specialistė, lektorė 
23 Jolita Vasaitienė EIF Lektorė 
24 Regina Venckienė CA Studijų kokybės skyriaus vedėja 
25 Laura Žarskienė EKF Lektorė 
26 Diana Žėkienė SPF Lektorė 


Nuoširdžiai dėkojame Jums už aktyvų dalyvavimą rinkimuose! 

Vilniaus kolegijos Darbo tarybos

rinkimų komisija