2016 m. gegužės mėn. 9-13 dienomis Kompiuterių technikos ir telekomunikacijų katedros lektorius Leslav Mažeiko dalyvavo Erasmus+ dėstytojų mobilumo programoje Slupsko Pamario akademijoje (Pomeranian University in Słupsk) Lenkijoje.
Vizito metu lekt. L.Mažeiko kompiuterių technikos studijų programos studentams skaitė paskaitas apie vietinius kompiuterių tinklus. Taip pat pravedė praktinius užsiėminus naudojant tinklų simuliavimo programą Cisco Packet Tracer.
Erasmus+ dėstytojų mobilumo programos metu dėstytojas susitiko su Fizikos instituto direktoriumi prof. hab. dr. Vladimiru Tiominu, administracijos atstovais, dėstytojais, įvairių kursų studentais. Susitikimų metu buvo pristatyta Vilniaus kolegija, Elektronikos ir informatikos fakultetas, aptartos dėstytojų ir studentų mainų plėtros ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.

Kompiuterių technikos ir telekomunikacijų katedros lektorius
Leslav Mažeiko