Konkursai eiti pareigas

Vilniaus kolegija skelbia konkursą dėstytojų pareigoms užimti.

Vilniaus kolegijos 2017 m. viešam konkursui skelbiamų dėstytojų pareigybių ir etatų sąrašaspdf

Personalo skyriui pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą direktoriuiword;
 • aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (curriculum vitae);
 • paskelbtų mokslo darbų, parengtų taikomosios mokslinės veiklos darbų ir metodinių priemonių sąrašą bei pagrindinius darbus ar jų kopijas; meno darbuotojas pateikia kūrybinių darbų sąrašą, recenzijas ir darbų kopijas, nuotraukas, garso ar vaizdo įrašus;
 • papildomus dokumentus ir medžiagą, įrodančius mokslinę, pedagoginę, profesinę, praktinę, meninę veiklą arba kvalifikaciją (pretendento nuožiūra);
 • rekomendacijas (pretendento nuožiūra).

Personalo skyriaus kontaktai:

adresas: Personalo skyrius (319 kabinetas), Vilniaus kolegija, Saltoniškių g. 58-1, 08105 Vilnius; tel. (8-5) 219 1607; el. paštas personalas@viko.lt

Dokumentai priimami iki 2017 m. gegužės 22 d. 16 val.

Vilniaus kolegijos konkursų eiti dėstytojų pareigas ir dėstytojų atestavimo tvarkos aprašaspdf


SKELBIAME VILNIAUS KOLEGIJOS EKONOMIKOS FAKULTETO DĖSTYTOJŲ ATESTACIJOS IR VIEŠO KONKURSO 2017 M. POSĖDŽIŲ DATAS

 1. Dėl dėstytojų atestavimo:
  • Ekonomikos fakulteto dėstytojų konkurso ir atestacijos komisijos posėdis vyks 2017 m. gegužės 15 d. 14.00 val., Naugarduko g. 5, 3 auditorijoje.
 1. Dėl viešo konkurso dėstytojo pareigoms užimti:
  • Katedrų posėdžiai/seminarai dėstytojų viešo konkurso pretendentams į renkamas pareigas pirmai kadencijai vyks Ekonomikos fakultete, Naugarduko g. 5:
   Ekonomikos katedra – 2017 m. gegužės 31 d. 13.00 val., 14 auditorija;
   Draudimo katedra – 2017 m. gegužės 31 d. 14.30 val., 9 auditorija.
  • Ekonomikos fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis vyks 2017 m. birželio 8 d. 14.00 val. adresu Naugarduko g. 5, 3 auditorijoje.

Ekonomikos fakulteto viešojo konkurso dėl dėstytojų konkursų eiti pareigas laimėtojų sąrašas


PEDAGOGIKOS FAKULTETO 2017 M. VIEŠO KONKURSO EITI DĖSTYTOJO PAREIGAS ETAPAI

1 etapas. Pretendentų į vienas renkamas pareigas pirmajai kadencijai vieši pranešimai katedrų posėdžiuose/seminaruose Pedagogikos fakultete, Palydovo g. 29, Vilnius.

Katedra Data Valanda Auditorija
Edukologijos 2017-06-02 13.30 336
Socialinės gerovės 2017-06-02 13.30 444

Pastaba: Pretendentai į vienas renkamas pareigas pirmajai kadencijai katedros posėdyje/seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

2 etapas. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis vyks Pedagogikos fakultete, Palydovo g. 29, Vilnius.

Data Valanda Auditorija
2017-06-09 13.00 105

Pastaba. Pretendentų dalyvavimas posėdyje privalomas!

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė Inga Bertašienė

Pedagogikos fakulteto viešojo konkurso dėl dėstytojų konkursų eiti pareigas laimėtojų sąrašas


Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto

2017 m. viešo konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

1 etapas. Pretendentų į vienas renkamas pareigas pirmajai kadencijai vieši pranešimai katedros seminare/posėdyje Sveikatos priežiūros fakultete, Didlaukio g. 45, Vilnius.

Katedra Data Valanda Auditorija
Slaugos katedra 2017-06-05 14.00 216

Pastaba: Pretendentai į vienas renkamas pareigas pirmajai kadencijai katedros seminare/posėdyje turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

2 etapas. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis Sveikatos priežiūros fakultete, Didlaukio g. 45, Vilnius.

Data Valanda Auditorija
2017-06-08 14.00 137

Pastaba: Pretendentų dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė Birutė Gostevičienė

Sveikatos priežiūros fakulteto viešojo konkurso dėl dėstytojų konkursų eiti pareigas laimėtojų sąrašas


VERSLO VADYBOS FAKULTETO 2017 M. VIEŠO KONKURSO EITI DĖSTYTOJO PAREIGAS ETAPAI

1 etapas. Pretendentų į vienas renkamas pareigas pirmajai kadencijai vieši pranešimai katedrų posėdžiuose/seminaruose Verslo vadybos fakultete, Didlaukio g. 49, Vilnius.

Katedra Data Valanda Auditorija
Tarptautinio verslo 2017-05-31 12.30 Delis
Reklamos ir komunikacijos katedra 2017-05-31 15.00 Pekinas
Verslo inovacijų katedra 2017-06-01 14.00 Vašingtonas


2 etapas.
Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis vyks Verslo vadybos fakultete, Didlaukio g. 49, Vilnius.

Data Valanda Kabinetas
2017-06-05 13.00 214

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė Danutė Rasimavičienė


ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETO 2017 M. VIEŠO KONKURSO EITI DĖSTYTOJO PAREIGAS ETAPAI

1 etapas. Pretendentų į vienas renkamas pareigas pirmajai kadencijai vieši pranešimai katedrų posėdžiuose/seminaruose Elektronikos ir informatikos fakultete, J. Jasinskio g. 15, Vilnius.

Katedra Data Valanda Auditorija
Elektronikos 2017-05-31 13.30 408
Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų 2017-05-31 13.30 403

Pastaba: Pretendentai į vienas renkamas pareigas pirmajai kadencijai katedros posėdyje/seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

2 etapas. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis vyks Elektronikos ir informatikos fakultete, J. Jasinskio g. 15, Vilnius.

Data Valanda Auditorija
2017-06-12 14.00 215

Pastaba. Pretendentų dalyvavimas posėdyje privalomas!

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkas dr. Romanas Tumasonis

Elektronikos ir informatikos fakulteto viešojo konkurso dėl dėstytojų konkursų eiti pareigas laimėtojų sąrašas


Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto 2017 m. viešo konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

1 etapas. Pretendentų į vienas renkamas pareigas pirmajai kadencijai vieši pranešimai katedros seminare/posėdyje Agrotechnologijų fakultete, Beržų g. 2A, Vilniaus rajonas.

Katedra Data Valanda Vieta
Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra 2017 06 05 12.00 Dvaro g. 3, 1 auditorija
Chemijos ir Maisto technologijos katedros 2017 06 01 15.00 Beržų g. 2A, 6 auditorija


2 etapas. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis Agrotechnologijų fakultete, Beržų g. 2A, Vilniaus rajonas. 

Pastaba. Pretendentai į vienas renkamas pareigas pirmajai kadencijai katedros seminare/posėdyje turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

Data Valanda Auditorija
2017-06-08 9.00 Beržų g. 2A, 11 auditorija

Pastaba: Pretendentų dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė Nijolė Liepienė

Agrotechnologijų fakulteto viešojo konkurso dėl dėstytojų konkursų eiti pareigas laimėtojų sąrašas


Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto 2017 m. viešo konkurso eiti dėstytojo pareigas rezultatai

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis Menų ir kūrybinių technologijų fakultete, Didlaukio g. 82, Vilnius.

Data Valanda Auditorija
2017-06-08 10.00 212


Pastaba: 
Pretendentų dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė Eugenija Strazdienė

Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto viešojo konkurso dėl dėstytojų konkursų eiti pareigas laimėtojų sąrašas