Š. m. balandžio 24-28 dienomis Vilniaus kolegijoje vyko tradicine tampanti Tarptautinė savaitė, šiais metais sukvietusi net 58 užsienio šalių aukštųjų mokyklų ir įmonių lektorius iš 18 šalių. Tarptautinės savaitės metu atvykę dėstytojai vedė paskaitas visuose 7 Vilniaus kolegijos fakultetuose. Pagrindinis tarptautinės savaitės tikslas – suteikti Vilniaus kolegijos studentams galimybę dalyvauti užsienio dėstytojų paskaitose, neišvykstant į užsienį („tarptautiškumas namie“).

Tarptautinės savaitės metu taip pat įvyko 3 tarptautinės konferencijos – Ekonomikos, Verslo vadybos ir Menų ir kūrybinių technologijų fakultetuose, 4 seminarai atvykusiems ir Vilniaus kolegijos dėstytojams, tematiniai susitikimai, vizitai į Kolegijos socialinių partnerių įmones ir organizacijas, pažintinė – kultūrinė programa.

Tarptautinės savaitės atidarymo metu pranešimus skaitė Ilja Laurs (Lietuva), David Banks (Škotija) ir Michael Daly (Airija). O šio renginio socialinę programą vainikavo Tarptautinis vakaras, kurio tikslas – pristatyti Lietuvos etnografinius regionus bei užsienio šalis, iš kurių atvykę studentai šiuo metu studijuoja Vilniaus kolegijoje.

Tarptautinės savaitės metu į Vilniaus kolegiją taip pat buvo atvykusi grupė studentų iš Škotijos Naujojo Lanarkširo kolegijos, kurie dalyvavo Tarptautinės savaitės paskaitose bei atliko projektines užduotis.

Siekiant įvairiose ekonomikos srityse sukauptos patirties bei atliktų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2017 m. balandžio 26 d. organizuota IV-oji tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos‘2017“.

Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja dalykine bei praktine patirtimi, atsižvelgiant į globalios ekonomikos vystymosi aktualijas, numatyti galimas šalies ūkio plėtros tendencijas bei poveikio mastą, skatinant tarptautiškumą bendradarbiaujant aukštojo mokslo ir verslo institucijoms.

Šių metų konferencijos rengėjai: Draudimo ir Bankininkystės katedros. Partnerė – Nacionalinė draudimo brokerių įmonių asociacija. Konferencijoje dalyvavo 70 dalyvių, iš kurių 12 – iš užsienio šalių.

Sveikinimo žodį tarė ir konferencijos įžanginį pranešimą skaitė Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dekanė Asta Pikelienė. Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė Vytautas Žukauskas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidentas, dr. Andrea Ragozino, Anglo Lombarda Insurance Brokers (Italija) vyresnysis brokeris, akcininkas, dr. Tadas Gudaitis, AB „Swedbank“ investicijų valdymo vadovas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) projekto H2020 NCP Energy and EURATOM specialistė Sonata Juciutė, Opolės technologijos universiteto (Lenkija) atstovės Brygida Klemens, Małgorzata Adamska, PhD Aneta Kucińska-Landwójtowicz, PhD Marzena Szewczuk-Stępień bei Rzeszow technologijos universiteto (Lenkija) atstovė Aldona Migała-Warchoł.

Konferencijai 23 straipsnius parengė Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų ir verslo atstovai, dėstytojai iš: Lenkijos (Krokuvos ekonomikos universiteto, Krokuvos kūno kultūros universiteto, Ržešovo technologijų universiteto, Opolės technikos universiteto bei Vakarų Pomeranės technologijos universiteto), Ukrainos (Bankininkystės universiteto Lvove bei Kijevo verslo ir teisės kooperacijos instituto) ir Lietuvos (Vilniaus kolegijos bei Vilniaus universiteto), UAB „Lipnios etiketės“ atstovai.

Konferencijos dalyviai pranešimuose pateikė verslo plėtros, ryšių su klientais problemų sprendimo galimybes, darnios plėtros tendencijas, efektyvaus išteklių naudojimo perspektyvas, verslumo skatinimo, inovacijų projektavimo aktualijas, politinių ir kultūrinių skirtumų poveikį ekonominiams procesams. Nagrinėtos pokyčių darbo rinkoje problemos. Dėmesys skirtas vidutinio darbo užmokesčio analizei, naudojant ekonometrinį modelį, kūrybiškumo, inovacijų ir verslumo skatinimo problematikai.

Apžvelgtos verslo plėtros Lietuvoje grėsmės ir galimybės, svarbiausiomis probleminėmis sritimis įvardinta nepakankama smulkiųjų investuotojų ir nuosavybės teisių apsauga, nemokumas, darbo santykių reglamentavimo nelakstumas, talentingų specialistų stygius, nepalanki geopolitinė situacija. Pateiktos verslo aplinkos gerinimo priemonės, nukreiptos į platesnį išteklių ir infrastruktūros prieinamumą ir įvairovę, kūrybinių industrijų plėtros skatinimą šalyje, jaunimo įtraukimo į verslą, palankesnį įėjimo į rinką ir lankstesnį darbo sąlygų reglamentavimą.

Analizuoti įmonių veiklos galimybių ekonominio nestabilumo sąlygomis bei finansinių galimybių panaudojimo, atskirų finansinių rodiklių vertinimo aspektai.

Kalbėta inovacijų poveikio konkurencinei aplinkai klausimais, pateikta labai mažų įmonių finansinės būklės analizės metodika bei pagrindiniai rodikliai, supažindinta su biudžeto formavimo aspektais, tradicinio ir inovatyvaus biudžeto privalumais, trūkumais, sudarymo galimybėmis, pasidalinta patirtimi formuojant strateginę apskaitos metodikos paradigmą, analizuotos bankininkystės sektoriaus plėtros problemos ir tendencijos. Ypač jautri šio veiklos sektoriaus problema – komercinės paslapties (banko paslapties) teisinis reglamentavimas.

Konferencijoje pateikti teoriniai ir empiriniai tyrimų rezultatai bei konstruktyvios diskusijos svarbios ne tik vertinant informacijos naujumą, bet ir kaip priemonė ekonomiškai pagrįsti plėtros strategijas, paremtas orientacija į inovacijas ir technologijų pažangą, elektroninio verslo galimybių taikymą bei į siekius plėtoti tarptautinius ryšius.

Konferencijos medžiagą galima rasti: https://ekf.viko.lt/media/uploads/sites/7/2015/06/RINKINYS_2017_04_25.pdf.

Dėkojame konferencijos organizatoriams, mokslo komitetui ir rėmėjams: „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialui ir AB DNB bankui.

Balandžio 24 – 25 dienomis Vilniaus kolegijoje įvyko Tarptautinė konferencija „Creativity, Innovation and Entrepreneurship“. 2-osios tarptautinės konferencijos atidarymo metu pranešimus skaitė  Ilja Laurs (Lietuva) David Banks (Škotija) Michael Daly (Airija).

Balandžio 24 – 25 dienomis Vilniaus kolegijoje įvyko Verslo vadybos fakulteto Inovacijų katedros organizuota Tarptautinė konferencija „Creativity, Innovation and Entrepreneurship“. Kūrybiškumas, inovacijos ir verslumas – kertiniai aspektai, be kurių nebeįsivaizduojamas verslo pasaulis. Antrosios tarptautinės konferencijos atidarymo metu pranešimus skaitė Ilja Laurs (Lietuva), David Banks (Škotija) ir Michael Daly (Airija). Konferencija buvo atidaryta kartu su Vilniaus kolegijos Tarptautine savaite.

Konferencijos raktinis žodis – kūrybiškumas. Ilja Laurs savo pranešime pasidalino įžvalgomis apie tai, kad kūrybiškumas bene vienintelis žmogaus konkurencinis pranašumas prieš dirbtinį intelektą ir kad, nors ir technologijų sparta yra tokia greita ir suteikia galimybę generuoti begales informacijos, o ją apdoroti fiziškai pajėgs tik dirbtinis intelektas, bet jausmų jis niekada neturės. David Banks dalinosi pastebėjimais apie rizikos valdymo klaidas ir nesusipratimus organizacijose ir pateikė konkretaus atvejo analizę – toks tikrovės vertinimas. Michael Daly pasidalino filosofiniu praktiniu požiūriu, kuris teigia,  kad labai svarbus kiekvieno individo asmeninis apsisprendimas gyvenime, todėl reikia tą suprasti ir kryptingai veikti laikantis savo gyvenimiškos filosofijos nuostatų.   Konferencijos metu aptartos temos neabejotinai turės įtakos ateities verslui.

Tarptautinės konferencijos „Creativity, Innovation and Entrepreneurship“ nuotraukų albumas:
https://www.facebook.com/pg/viko.vvf/photos/?tab=album&album_id=1331205323640176

Verslo vadybos fakultetas

2017 m. balandžio 26 d. Agrotechnologijų fakulteto Duonos kepimo ir miltinės konditerijos gamybos laboratorijoje vyko teorinis-praktinis seminaras „Vaisiniai įdarai“. Praktinį seminarą maisto technologijos studijų programos studentams, dėstytojams bei laboratorijos konditeriams organizavo Maisto technologijos katedra kartu su socialiniu partneriu UAB „Zeelandia“.  Tai ketvirtasis tokio pobūdžio seminaras. Seminarą „Vaisiniai įdarai“ iniciavo UAB „Zeelandia“ kokybės kontrolės specialistė Raimonda Kaminskaitė, o teorinę-praktinę seminaro dalį vedė įmonės eksperimentinės kepyklėlės technologai Sergėjus Malininas ir Aurelija Žemgulytė.  Įmonės atstovai pristatė įmonės veiklą, naujoves, asortimentą, papasakojo, kad kompanija dirba duonos, konditerijos ingredientų, margarino versle ir  labai svarbu ugdyti savo kartą ir išsaugoti įmonės tvarumą.  Praktinio seminaro dalyviai dirbo su UAB „Zeelandia“ atvežtomis žaliavomis, vaisiniais įdarais. Buvo kepamos mielinės bandelės, keksiukai ir keksinis pyragas. Kepiniams buvo naudojami termostabilūs ir netermostabilūs vaisiniai įdarai. Studentai ir jų dėstytojai išgirdo naudingos informacijos apie gaminių įdarus, jų įtaką kepiniams, kokybės rodikliams, juslinėms savybėms. Seminaro pabaigoje  vyko gaminių degustacija ir buvo išduoti įmonės sertifikatai.

Maisto technologijos katedros vedėja Laimutė Milašienė

Balandžio 25 dieną Menų ir kūrybinių technologijų fakultete vyko Tarptautinis tarpdisciplininis forumas „Designing the smart city“. Forumą atidarė dėstytojo Artūro Noviko studentų grupės pasirodymas.

Po to įvairių sričių atstovai pristatinėjo savo idėjas, kurios bendrame kontekste vystė darnaus miesto viziją. Vienuolika pranešėjų, tarp kurių buvo Audronė Alijošiutė (LAVA), Blanka Brzozowska iš Lenkijos Lodzės universiteto bei Daniel Irizarry iš Turkijos Bilkent universiteto. Taip pat Vilniaus dailės akademijos studentė Raminta Kėželytė papasakojo apie lauko reklamos inovacijas, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dėstytojas Darius Vizbaras pristatė projektą „Hostspot music“. Fakulteto dekanė Eugenija Strazdienė skaitė pranešimą „How Technology Enables Sustainable Fashion“, Įvaizdžio dizaino studijų programos studentė Roberta Kaktaitė pratęsė darnios mados mintį  „It’s fashionable to think clever“. Forume dalyvavo ir Vilniaus Licėjaus chemijos mokytoja Rasa Žamaitaitienė, kuri pristatė atliktų tyrimų apie įvairių šampūnų sudėtį rezultatą. Šį tyrimą atliko kartu su 119 Licėjaus moksleivių.  Populiariosios muzikos studijų programos studentas Kristijonas Ribaitis pristatė Looping machine galimybes „Looping- One-man band“. Anglų kalbos dėstytoja Milda Kiškytė skaitė pranešimą „Problem based approach towards sustainable development“, o dėstytojo Sergejaus Sopelevo-Vysocki pranešimo tema – „IT Musical technologies. Worldwide net Midi Libraries. From Medieval Music to Modern Jazz“.

Forumo pabaigoje kartu su Vilniaus kolegijos dizainere Dovile Gaižauskiene buvo padarytos išvados ir iliustraciniai apibendrinimai, ko reikia šiuolaikiniam miestui.

Balandžio 25 dieną Verslo vadybos fakulteto sporto salėje vyko Lietuvos kolegijų studentų XVII-jų sporto žaidynių A grupės vaikinų krepšinio rungtynės. Nuaidėjus finalinių varžybų sirenai, stipriausios Lietuvos kolegijos išsidalino medalius. Pirmoje pusfinalio kovoje Vilniaus kolegijos krepšininkai tik po pratęsimo palaužė Klaipėdos kolegijos komandą. Visą rungtynių laiką vyko labai įnirtinga kova, pirmavo tai viena, tai kita komanda. Skambant finalinei sirenai klaipėdiečiai smeigė tritaškį metimą ir išlygino rezultatą. Pratęsimo metu puikiai žaidė mūsų krepšininkai ir jau buvo įgiję 7 taškų persvara, kai vėl atkutę svečiai tolimais metimais išlygino rezultatą. Žiūrovai jau pamanė, kad laukia dar vienas pratęsimas, bet likus sekundei iki rungtynių pabaigos Mantvydas Staniulis pataikė dvitaškį metimą , lėmusį kolegijos pergalę 104:102. Kitoje poroje Kauno kolegijos krepšininkai be didesnio vargo įveikė Marijampolės kolegijos studentus. Tad dėl trečiosios vietos kovojo pralaimėjusios komandos ir čia pranašesni buvo Klaipėdos kolegijos studentai, pelnytai iškovoję trečiąja vietą. Finalinėje kovoje, jau kaip įprasta, susitiko Kauno ir Vilniaus kolegijos krepšininkai. Du kėlinius vyko lygi kova, pirmaujanti komanda keitėsi daug kartų, o trečiame kėlinyje jau pasijuto mūsų krepšininkų nuovargio simptomai. Tuo pasinaudoję priešininkai pabėgo į priekį ir pergalingai baigė rungtynes. Vilniaus kolegijai atstovavo ir sidabro medalius pelnė Mantvydas Staniulis, Mantas Šerkšnas, Rytis Meškauskas, Tauras Ulevičius, Dominykas Petkus, Benas Lydis, Kipras Atkočiūnas ir Justas Adamonis.

Kūno kultūros ir sporto centro treneris Stanislovas Radziulis