Š. m. balandžio 24-28 dienomis Vilniaus kolegijoje vyko tradicine tampanti Tarptautinė savaitė, šiais metais sukvietusi net 58 užsienio šalių aukštųjų mokyklų ir įmonių lektorius iš 18 šalių. Tarptautinės savaitės metu atvykę dėstytojai vedė paskaitas visuose 7 Vilniaus kolegijos fakultetuose. Pagrindinis tarptautinės savaitės tikslas – suteikti Vilniaus kolegijos studentams galimybę dalyvauti užsienio dėstytojų paskaitose, neišvykstant į užsienį („tarptautiškumas namie“).

Tarptautinės savaitės metu taip pat įvyko 3 tarptautinės konferencijos – Ekonomikos, Verslo vadybos ir Menų ir kūrybinių technologijų fakultetuose, 4 seminarai atvykusiems ir Vilniaus kolegijos dėstytojams, tematiniai susitikimai, vizitai į Kolegijos socialinių partnerių įmones ir organizacijas, pažintinė – kultūrinė programa.

Tarptautinės savaitės atidarymo metu pranešimus skaitė Ilja Laurs (Lietuva), David Banks (Škotija) ir Michael Daly (Airija). O šio renginio socialinę programą vainikavo Tarptautinis vakaras, kurio tikslas – pristatyti Lietuvos etnografinius regionus bei užsienio šalis, iš kurių atvykę studentai šiuo metu studijuoja Vilniaus kolegijoje.

Tarptautinės savaitės metu į Vilniaus kolegiją taip pat buvo atvykusi grupė studentų iš Škotijos Naujojo Lanarkširo kolegijos, kurie dalyvavo Tarptautinės savaitės paskaitose bei atliko projektines užduotis.