Kovo 29 d. Vilniaus kolegijos atstovai dalyvavo Šiaulių profesinio rengimo centre vykusioje „Profesijų mugėje 2017“. Studijų tarnybos atstovai ir studentai pristatė Kolegijoje vykdomas studijų programas, supažindino su priėmimo sąlygomis, atsakė į stojantiesiems rūpimus klausimus.

Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto lektorė Silvija Grušnienė vedė kūrybines dirbtuves „Kaip gimsta dizainas?“,  fakulteto Projektų skyriaus vadybininkė Iveta Butkevičiūtė skaitė interaktyvią paskaitą „Ką veikia mados dizaineriai?“.

Tą pačią dieną Studentų priėmimo skyriaus vedėja Dovilė Liubinienė ir Elektronikos ir informatikos fakulteto studentas Gytis Putvinskas apsilankė Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje ir pristatė Vilniaus kolegiją gimnazistams.

Kovo 30 d. Vilniaus kolegijos atstovai dalyvavo Alytaus profesinio rengimo centro ir Alytaus teritorinės darbo biržos organizuojamoje profesijų mugėje „Nelauk sėkmės – susikurk ją pats“. Pristatytos Kolegijoje vykdomos studijų programos, atsakyta į būsimų į stojančiųjų klausimus.

Renginio metu Elektronikos ir informatikos fakulteto studentai Jolanta Baliutavičiūtė ir Paulius Bagdonas skaitė pranešimą „IT studentas – kodėl jis toks reikalingas?“, Sveikatos priežiūros fakulteto studentės Irena Petraitienė ir Wang Rui sudomino praktiniu pranešimu ,,Kineziterapija – kelias į sveikatą“.

2017 m. kovo 29 d.  Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos kvietimu asociacijos organizuotoje 5-ojoje metinėje konferencijoje aktualiais saugos darbe klausimais „Sauga svarbiausia. Kaip pranešti ir įtikinti“ dalyvavo Chemijos katedros lektorės Irena Čerčikienė, Nijolė Ružienė, Gitana Zaleskienė.

Ši konferencija buvo skirta darbų saugos komunikavimo temai, ja siekta parodyti pasiektą pažangą, dalyvius įtraukti į darnaus vystymosi ir konkurencingumo procesus.

Konferencijoje aptarti naujausi teisinės aplinkos pasikeitimai, įmonių vadovai pasidalino patirtimi. Saugos darbe aspektai apžvelgti įmonės darbuotojo, įstatymų leidėjo ir, netradiciškai, psichologo ir kūrybos specialisto akimis.

Konferencijoje, kurią vedė Rolandas Maskoliūnas, teisinius aspektus apžvelgė Valstybinės darbo inspekcijos atstovas, o įmonių AB „ORLEN Lietuva“, AB „Achema“, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovai pasidalino darbų saugos komunikavimo jų įmonėse patirtimi.

Taikomosios psichologijos specialistė Viktorija Česonytė realiais pavyzdžiais pagrindė informacijos komunikavimo poveikį žmogui, pateikė patarimų, kaip veiksmingai komunikuoti saugos darbe srityje.

Konferenciją apibendrino LChPĮA direktorius Giedrius Mažūnaitis, pristatydamas asociacijos sukurtą teisinių aktų ir jų projektų sistemą, palengvinančią informacijos ir dokumentų paiešką.

Konferencijos pabaigoje jos dalyviai buvo pakviesti į  šventinį parodos „Lenkiškas plakatas 1955-1985“ atidarymą, kuris vyko Dailininkų sąjungos galerijoje. Šioje parodoje eksponuojami darbų saugos ir kitų temų plakatai iš gausios Piotr Dąbrowski kolekcijos.

Chemijos katedros lektorės džiaugiasi galimybę tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos organizuojamuose renginiuose.

Chemijos katedra

 

 

 

 

 

 

 

Maisto technologijos katedros kvietimu 2017 m. kovo 29 d. Agrotechnologijų fakultete viešėjo UAB „Remgas“ direktorė  Alvyda Eigminienė ir Salvete group vyriausiasis šefas Antonio Serra. Svečiai dalyvavo ATF organizuotoje mokslinėje konferencijoje „Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai“ ir skaitė pranešimą tema „Lėtoji mityba“. Festina lente  – skubėk lėtai, teigia lotyniškoji sentencijų išmintis. Didelė kasdienė sparta tolina valgymo, kaip socialinio įvykio objektą, juolab šeimos susėda kartu vis rečiau. Lėto maisto judėjimo filosofija yra tampriai susijusi su lotyniškąja sentencija bei pasirinktu sraigės simboliu: neskubėk, negailėk laiko šeimai, draugams. Svarbu pripažinti maisto teikiamą malonumą, išmokti džiaugtis receptų ir skonių gausa, susigaudyti nacionalinėje maistą auginančių bei gaminančių bendruomenių įvairovėje.  UAB „Remgas“ – Salvete group restoranų tinklas:

skleidžianti visuomenei žinią, kad dirbantis ar skubantis žmogus įsimeta maistą į save ir toliau skuba įgyvendinti savo tikslų ir tai nėra nei sveika, nei teisinga. Bendrovė pirmenybę teikianti maisto kokybei, dirbanti duonos, konditerijos, desertų ir kitų patiekalų gamyboje. Savo klientams tiekianti tik aukščiausios kokybės produktus, pagamintus iš kruopščiai atrinktų ir patikrintų žaliavų. Susitikimo su Maisto technologijos studijų programos studentais metu bendrovės direktorė Alvyda Eigminienė ir Antonio Serra pristatė įmonės veiklą, koncepciją, akcentavo, kad Salvete group labai svarbu ugdyti, mokyti, auklėti  jaunąją kartą suprasti maistą, valgymo kultūrą, tradicijas ir tuo pačiu kiek įmanoma stengtis pasitraukti nuo greito maisto vartojimo ir taip artinti gamintoją ir vartotoją. UAB „Remgas“ ieško maisto technologijos krypties specialistų, studentų, kurie norėtų dirbti, mokytis, praktikuotis, tobulėti naujos filosofinės lėto maisto minties linkme drauge su šefu Antonio Serra. Studentams tai puiki galimybė įsidarbinti. Taip pat buvo apžvelgtas specialistų ir kompetencijų poreikis šiandieninėje darbo rinkoje, bendrų projektų perspektyva ir bendradarbiavimo galimybės.

Priimtinas tolesnio bendradarbiavimo formas Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Maisto technologijos katedra ir UAB „Remgas“ jau įformino bendradarbiavimo sutartimi.

Maisto technologijos katedros vedėja Laimutė Milašienė

2017 m. kovo 29 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko tradiciniu tapęs renginys: tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2017”. Konferencijos pagrindiniai organizatoriai Ekonomikos katedra ir Ekonomikos fakulteto Studentų mokslinė draugija.

Konferencijos tikslai: gaivinti ir stiprinti istorinę bei pilietinę savimonę; skatinti žiniomis, mokslu bei inovacijomis grįsto verslo kūrimą; puoselėti vadybos bei verslininkystės kultūrą; gilinti ekonomikos, verslo ir vadybos žinias, ugdyti studentų iniciatyvumą; kūrybiškumą bei verslumą. Studentai turėjo galimybę pasirinkti temą straipsniui iš plataus spektro krypčių: vadybos bei ekonomikos mokslų raida; vadybininko ir verslininko paveikslas istorijos raidoje; vadybos mokslo inovacijos bei iššūkiai Lietuvoje ir pasaulyje; Lietuvos ir užsienio šalių ekonomikos plėtros tendencijos; darnusis vystymasis ir besikeičianti verslo aplinka; nuosavo verslo kūrimo galimybės, ypatumai, grėsmės; verslumo ugdymas bei skatinimas; jaunimo nedarbo bei užimtumo problemos; jaunimo integracijos į darbo rinką plėtojimas; Lietuvos įmonių veiklos analizė.

Konferencijos dalyviai, ruošdami straipsnius ir pranešimus, ugdė viešojo kalbėjimo kompetencijas, gilino žinias ekonomikos bei vadybos mokslo srityse. Studentai susipažino su inovatyvaus verslo kūrimo galimybėmis, vadybos bei verslininkystės kultūros puoselėjimu.

Konferencijos dalyvius pasveikino Ekonomikos katedros lektorė, SMD kuratorė Romantė Bučienė ir SMD pirmininkas Robertas Fedotovas. Įžanginį pranešimą „Mokslo ir verslo bendradarbiavimas: misija (ne)įmanoma?“ skaitė Sonata Juciutė, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros atstovė. Pranešėja supažindino su mokslinių tyrimų stažuočių teikimo tvarka bei galimybėmis dalyvauti įvairiuose mokslo projektuose.

Tarptautinei studentų konferencijai buvo paruoštas net 52 Lietuvos ir užsienio studentų straipsnių rinkinys, o konferencijos metu pristatyti 26 pranešimai. Didžiuojamės tokia dalyvių gausa! Kartu su studentais konferencijoje dalyvavo ir pranešimą skaitė Vilniaus „Versmės“ katalikiškos gimnazijos mokiniai, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Jaunojo ekonomisto klubo nariai. Konferencijoje be Vilniaus kolegijos (Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos, Agrotechnologijų fakultetų) studentų dalyvavo ir kitų aukštųjų mokyklų studentai: Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Utenos kolegijos, Kauno kolegijos, Kauno technikos kolegijos bei Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos. Džiugu, kad konferencijoje dalyvavo pagal Erasmus+ mainų programą studijuojantys studentai iš Olandijos, Ispanijos, Portugalijos, Slovakijos, Belgijos, Makedonijos ir net Irano.

Dėkojame mokslinei ekspertų komisijai, kuri recenzavo straipsnius, dėstytojams, konsultavusiems studentus, konferencijos rėmėjui „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialui už skirtas raštines priemones dalyviams bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA). Nuoširdų ačiū tariame lektorių Ramučio ir Olgos Buckiūnų šeimai, kurie konferencijos dalyvius pradžiugino vaišėmis: varškės pyragu ir medumi. Esame dėkingi visiems konferencijos dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir linkime didžiausios sėkmės!

2017 m. kovo 29 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete lankėsi Jaunųjų medikų klubo nariai ir klubo vadovas Algimantas Andrijauskas. Dauguma atvykusių klubo narių yra 10-os klasės mokiniai. Jie sužinojo, ką studijuoja ir ką turi mokėti bendrosios praktikos slaugytojai, apsilankė auditorijose, kuriose vyksta praktiniai užsiėmimai. Moksleiviams pravesta praktinė-teorinė paskaita apie rankų higieną, jie buvo mokomi injekcijų atlikimo taisyklių ir technikos. Paskaitą vedė Slaugos katedros vedėja Jurgita Stankūnienė ir lektorė Snežana Budrikienė. Moksleiviai paskaitos metu buvo labai susidomėję ir aktyvūs.

VK SPF Jurgita Stankūnienė,

Slaugos katedros vedėja

Šių metų kovo 28 d. Vilniaus kolegijoje vyko Lietuvos kolegijų studentų XVII-jų žaidynių vaikinų tinklinio finalinės varžybos, kuriose dalyvavo Kauno, Vilniaus , Marijampolės ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijų komandos.

Varžybos vyko rato sistema, todėl komandos turėjo žaisti po 3 rungtynes. Kova vyko dėl kiekvieno seto rezultatų, nes tai lemia taškų sumą galutinėje lentelėje. Mūsų kolegijos tinklininkai laimėjo visus susitikimus ir pasiekė rekordą – 10-tą kartą iš eilės tapo Lietuvos kolegijų čempionais.

Kolegijos komandos garbę gynė penki EIF studentai. Tai Evaldas Tamošiūnas, Karolis Rimkus, Liudvik Muchlia, Dominykas Klausa, Valentas Mitkus. Po du iš EKF ir VVF. Tai Augustas Jonaitis, Giedrius Misiūnas, Andrius Voitkevičius ir Augustas Mažeika.

KKSC vedėjas Jonas Bautronis