Gruziją ir Lietuvą nuo seno sieja draugiški ryšiai, prie kurių puoselėjimo prisideda ir aukštasis mokslas.

Rugsėjo pabaigoje Vilniaus kolegijoje jau antrus metus iš eilės vieši Gruzijos Ilja valstybinio universiteto studentai, atliekantys dviejų savaičių trukmės turizmo išteklių praktiką. Šis projektas – tai vienas iš ilgamečio bendradarbiavimo tarp Ilja valstybinio universiteto ir Vilniaus kolegijos etapų. Projektas vykdomas jau antrus metus iš eilės – 2013/2014 mokslo metais abi aukštosios mokyklos apsikeitė studentų ir juos lydinčių dėstytojų grupėmis.

Praktikos metu studentai susipažįsta su teoriniais ir praktiniais turizmo verslo organizavimo ypatumais, lankosi turizmo agentūrose, viešbučiuose bei turistiniuose objektuose. Praktikos pabaigoje studentai rengia ir pristato turizmo plėtros projektus juos priimančioms šalims.

Šiais metais projektas susilaukė pirmųjų rėmėjų – grupė „Skylė“ su charizmatiškąja Aiste Smilgevičiūte ir Roku Radzevičiumi pakvietė gruzinų studentus į savo Rudens lygiadienio koncertą, vykusį rugsėjo 20 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje.

2014093001

Rugsėjo 16-19 dienomis Prahoje (Čekija) vyko 26-oji Europos aukštojo mokslo asociacijos (European Associacion of International Education – EAIE) metinė konferencija, kurioje dalyvavo Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Joalnta Preidienė ir Verslo vadybos fakulteto dekanė, Europos verslo ir kalbų studijų tinklo SPACE (European Network For Business Studies and Languages) prezidentė Danutė Rasimavičienė.

Konferencija sulaukė virš 5000 dalyvių iš daugiau nei 90 pasaulio šalių. Pagrindinė šios konferencijos tema – tarptautinio švietimo transformacijos. Diskutuota aktualiomis tarptautiškumo plėtros temomis, susijusiomis su tarpkultūrinės kompetencijos ugdymu, studijų programų tarptautiškumo didinimu, studentų ir dėstytojų mainų mobilumo kokybės gerinimu, užsienio studentų  pritraukimu, ir kt. Renginio metu išsamiai pristatyta ir Europos Sąjungos programa Erasmus+, kuri pradėta įgyvendinti nuo 2014-ųjų metų. Naująja programa bus siekiama užtikrinti teigiamą ir tvarų poveikį švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių politikai ir praktikai, vykdant įvairias programos veiklas, skatinančias pokyčius ir naujoves tiek instituciniu, tiek aukštojo mokslo sistemos lygmeniu.

Konferencijos metu vykusioje parodoje Vilniaus kolegija buvo atstovaujama ir bendrame Lietuvos aukštųjų mokyklų stende „Study in Lithuania“.
2014093001

Vilniaus kolegija laukia institucinio vertinimo ekspertų vizito

Vilniaus kolegijoje rugsėjo 30 – spalio 2 dienomis vyks institucinis vertinimas.
Ekspertų grupės vadovas – dr. Richard Mischak
Vertinimo sekretorius – Klemen Šubic
Grupės nariai: dr. Fredy Sidler, Lex Stomp, Danguolė Kiznienė, Karl Agius.

Numatoma darbotvarkė:

Rugsėjo 30 d., antradienis
 
9.00 – 9.45 Susitikimas su kolegijos direktoriumi
9.45 -10.00 Pertrauka
10.00 -11.15 Susitikimas su savianalizės rengimo grupe ir kokybės padalinio atstovais
11.15 – 11.30 Pertrauka
11.30 – 12.15 Materialiosios bazės apžiūra
12.15 – 13.15 Pietų pertrauka
13.15 – 14.00 Materialiosios bazės apžiūra
14.00 – 14.15 Pertrauka
14.15 – 15.15 Susitikimas su studentais ir studentų atstovybės nariais
15.15 – 15.30 Pertrauka
15.30 – 16.30 Susitikimas su tarybos nariais
16.45 – 17.45 Uždaras ekspertų grupės posėdis
Spalio 1 d., trečiadienis
 
9.00 – 10.00 Susitikimas su akademinės tarybos nariais
10.00 – 10.15 Pertrauka
10.15 – 11.15 Susitikimas dėl studijų ir mokymosi visą gyvenimą
11.15 – 11.30 Pertrauka
11.30 – 12.30 Susitikimas dėl taikomosios mokslo ir meno veiklos
12.30 – 13.30 Pietūs
13.30 – 14.30 Susitikimas su dėstytojais
14.30 – 14.45 Pertrauka
14.45 – 15.45 Susitikimas dėl poveikio regionų ir visos šalies raidai
15.45 – 16.00 Pertrauka
16.00 – 16.45 Susitikimas su socialiniais partneriais ir absolventais
16.45 – 17.45 Uždaras ekspertų grupės posėdis
Spalio 2 d., ketvirtadienis
 
9.00 – 10.00 Paskutinis susitikimas su vadovybe arba kitais asmenimis (informuosime vizito metu, kuriuos asmenis prašytume dalyvauti)
10.00 – 11.30 Uždaras ekspertų grupės posėdis
11.30 – 12.00 Pirminių pastebėjimų pristatymas

Direktoriaus padėjėja
Kristina Borisevičienė

Rugsėjo 19 – 21 dienomis Kraštotvarkos katedros dėstytojai ir studentai dalyvavo respublikinėje mugėje – parodoje „Lietuvos žiedai 2014”

Tai tradicinis, pavasarį ir rudenį vykstantis renginys, kurį organizuoja VU Botanikos sodas kartu su Lietuvos gėlininkų sąjunga.

Mugės – parodos metu buvo reklamuojama Želdynai ir jų dizainas studijų programa. Stendui apipavidalinti buvo naudojami dekoratyviniai augalai iš kolekcinio augyno, kuriuos daugino ir augino studentai. Stendas sulaukė didelio lankytojų dėmesio – studijų programa domėjosi seimo narys Algis Strelčiūnas, Žemės ūkio viceministrė Leokadija Počikovska ir kiti Žemės ūkio ministerijos atstovai. Mūsų ekspoziciją įvertino ir kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas su žmona bei fakulteto prodekanė Nemira Dirmontaitė.

Mugėje dalyvavo virš 100 gėlių, vaismedžių, sumedėjusių augalų augintojų bei ūkininkų, atvykusių iš įvairių Lietuvos vietų. Parodoje – mugėje „Lietuvos Žiedai“ lankytojai galėjo įsigyti sodinukų, susipažinti su naujienomis, gauti gėlininkų patarimų bei individualių konsultacijų.

Kraštotvarkos katedros
Vedėja dr. Rimantė Kondratienė

 

paroda_muge_201409_1 paroda_muge_201409_2