Finansinė parama studentams su negalia

Tikslinė išmoka

Finansinė parama skiriama Neįgaliųjų reikalų departamento

LR Vyriausybės nutarimai dėl finansinės paramos neįgaliesiems

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1187 redakcija) nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. finansinė parama teikiama studentams:

  • turintiems 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • neturintiems įsiskolinimų ir drausminių nuobaudų;
  • studijuoja pirmą kartą pagal pirmos pakopos (profesinio bakalauro ar bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą, pagal antros pakopos (magistrantūros) studijų programą, pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą, trečiojoje pakopoje (doktorantūroje), neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusi.

 

Studentams, atitinkantiems paramos teikimo sąlygas, skiriama:

  • kas mėnesį 50 proc. (60,00 EUR) valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka specialiems poreikiams tenkinti;
  • įstojusiems į valstybines aukštąsias mokyklas iki 2009 metų ir studijuojantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose – 3,2 BSI (121,60 EUR) dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti;
  • įstojusiems į aukštąsias mokyklas 2009 metais ir vėliau ir studijuojantiems aukštosiose mokyklose Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose – 3,2 BSI (121,60 EUR) dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Jeigu neįgalusis gauna įsiskolinimą ar drausminių nuobaudų specialiems poreikiams tenkinti, išmokos (54,00 EUR) mokėjimas jam sustabdomas nuo kito mėnesio ir pratęsiamas neįgaliojo rašytiniu prašymu, pateikiamu aukštosios mokyklos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui, tik nuo kito mėnesio, kai panaikinamos akademinės skolos ir (arba) aukštosios mokyklos skirtos nuobaudos. Tikslinė išmoka (121,60 EUR) tokiu atveju už atitinkamą studijų semestrą nemokama.

Dėl paramos neįgalieji turėtų kreiptis į Vilniaus kolegijos fakultetų nuolatinių studijų skyrių vedėjus ir pateikti šiuos dokumentus:

Paramos teikimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėjelnk.

Kur kreiptis? Kontaktailnk

 

Finansinės paramos ataskaitos: