Finansinė parama studentams su negalia

Studentai su negalia gali gauti šią finansinę paramą:

Finansinė parama skiriama Neįgaliųjų reikalų departamento

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1187 redakcija) nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. finansinė parama teikiama studentams:

  • turintiems 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • neturintiems įsiskolinimų ir drausminių nuobaudų;
  • studijuoja pirmą kartą pagal pirmos pakopos (profesinio bakalauro ar bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą, pagal antros pakopos (magistrantūros) studijų programą, pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą, trečiojoje pakopoje (doktorantūroje), neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Studentams, atitinkantiems paramos teikimo sąlygas, skiriama:

  • kas mėnesį 50 proc. (99,15 EUR) valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka specialiems poreikiams tenkinti;
  • studijuojantiems aukštosiose mokyklose Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose – 3,2 BSI (128 EUR) dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Tikslines išmokas gali gauti ir akademinių skolų turintys studentai.

Dėl paramos neįgalieji turėtų kreiptis į savo fakulteto Studijų skyriaus vedėją ir pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą paramai gauti (prašymo forma);
  • neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

Paramos teikimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje. http://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/

LR Vyriausybės nutarimai dėl finansinės paramos neįgaliesiems:

  • LR Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1187
  • LR Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimas Nr. 831

Finansinės paramos ataskaitos: