Finansinė parama studentams su negalia

Studentai su negalia gali gauti šią finansinę paramą:

Finansinė parama skiriama Neįgaliųjų reikalų departamento

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1187 redakcija) nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. finansinė parama teikiama studentams:

Studentams, atitinkantiems paramos teikimo sąlygas, skiriama:

Tikslines išmokas gali gauti ir akademinių skolų turintys studentai.

Dėl paramos neįgalieji turėtų kreiptis į savo fakulteto Studijų skyriaus vedėją ir pateikti šiuos dokumentus:

Paramos teikimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje. http://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/

LR Vyriausybės nutarimai dėl finansinės paramos neįgaliesiems:

Finansinės paramos ataskaitos: