Vilniaus kolegijos kokybės vadybos sistemos tobulinimas

Kokybės dokumentai

Kokybės vadovas

Veiklos vidinio kokybės vertinimo tvarkos aprašas 

Viešojo informavimo kokybės klausimais tvarkos aprašas

Studijų krypčių vidinio kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas