Studentai su negalia, norintys gauti finansinę paramą, iki sausio 7 d. darbo pabaigos turi kreiptis į Vilniaus kolegijos fakultetų studijų skyrių vedėjus ir pateikti šiuos dokumentus:

Finansinė parama teikiama studentams:

    • turintiems 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
    • neturintiems įsiskolinimų ir drausminių nuobaudų;
    • kurie studijuoja pirmą kartą pagal pirmos pakopos (profesinio bakalauro ar bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą, pagal antros pakopos (magistrantūros) studijų programą, pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą, trečiojoje pakopoje (doktorantūroje), neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Studentams, atitinkantiems paramos teikimo sąlygas, skiriama:

    • kas mėnesį 50 proc. (52,50 Eur) valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka specialiems poreikiams tenkinti;
    • įstojusiems į kolegiją 2009 metais (ir vėliau) ir studijuojantiems valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose – 3,2 BSI (121,60 Eur) dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Paramos teikimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje ir tinklapyje www.viko.lt .

 

Parengė
Anželika Slimanavičienė
Studijų tarnybos vyresnioji specialistė