Projektas „Studijų prieinamumo didinimas“

vsf_projekto_baneris

ES projektas „Studijų prieinamumo didinimas“lnk. Projekto tikslas paskatinti neįgalius studentus siekti aukštojo mokslo sukuriant palankias studijų sąlygas, užtikrinant aukštųjų mokyklų paslaugų kokybę ir studijų prieinamumą.