erasmus_logosye-project

2016 m. spalio 30 d. – lapkričio 5 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto  projektų vadovas Mikas Balkevičius, lektorės Viktorija Kielaitė, Kristina Žukienė ir Rima Burneikaitė dalyvavo „Erasmus+” programos strateginių partnerysčių projekto „Gyvenk puoselėdamas socialinį verslininkiškumą“ („Sustain your Life through the Social Entrepreneurship“, Nr. 2015-2-IT03-KA205-005954) suaugusiųjų mokymosi kursuose, kuriuos  organizavo Roterdamo taikomųjų mokslų universitetas (Olandija). Mokymosi kursų tikslas – įgyti žinių ir įgūdžių kaip planuoti ir valdyti socialines įmones. Mokymosi kursuose dalyvavo projekto partnerinių šalių atstovai iš Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos, Lietuvos, Italijos ir Olandijos. Mokymų metu dalyviai dirbo grupėse generuodami socialinės įmonės idėjas, planuodami jų valdymo, veiklos strategijas. Taip pat  lankėsi Roterdamo socialinėse įmonėse, kur susipažino su jų veiklos vadybos specifika.

Šio projekto tikslas – paskatinti socialinio verslininkiškumo plėtrą projekto partnerių šalyse parengiant atitinkamos srities socialinių verslininkiškumo mentorių, kurie būtų pasirengę inicijuoti naujas socialinio verslo iniciatyvas projekto partnerinėse šalyse. Projektas taip pat siekia integruoti socialinio verslo idėjas organizuojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi veiklas projekto partnerių šalyse.

Sveikatos priežiūros fakultetas, realizuodamas projekto tikslus, sieks integruoti savo studijų programose siekinius, susijusius su socialiniu verslininkiškumu, bei formaliojo/neformaliojo mokymosi veiklų metu parengti mentorius, kurie bus pasirengę populiarinti socialinio verslininkiškumo iniciatyvas Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriuje.

Erasmus+ Jaunimo strateginių partnerysčių projekto (K2) trukmė – 2 metai (2015–2017). Jo metu bus parengta metodinė medžiaga apie socialinio verslininkiškumo veiklos metodikas sveikatos priežiūros sektoriuje, apmokyta daugiau kaip 12 socialinio verslininkiškumo mentorių, integruoti laisvai pasirenkami moduliai apie socialinį verslininkiškumą Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programose bei išpopuliarintos socialinio verslininkiškumo idėjos nacionaliniu lygiu.

SPF projektų vadovas
Mikas Balkevičius