Vilniaus kolegijos studentėms Sigitai Astrauskaitei, Dianai Gružauskaitei ir Eglei Penkaitytei paskirtos Lietuvos prezidentų stipendijos:

Sigitai Astrauskaitei, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos studentei, – Prezidento Algirdo Brazausko (socialinių mokslų studijų krypčių ir ugdymo mokslų krypčių, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės) stipendija;

Dianai Gružauskaitei, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Muzikinio teatro studijų programos studentei, – Prezidento Antano Smetonos (humanitarinių mokslų ir menų studijų kryptys) stipendija;

Eglei Penkaitytei, Agrotechnologijų fakulteto Cheminės analizės studijų programos studentei, – Prezidento Aleksandro Stulginskio (matematikos, informatikos ir fizinių mokslų studijų krypčių grupių) stipendija.

Prezidentų stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę bei visuomeninę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Gabiausiems valstybinių aukštųjų mokyklų studentams kasmet skiriama iki trisdešimties vardinių stipendijų, pavadintų Lietuvos prezidentų Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Antano Smetonos, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardais. Šiemet Lietuvos mokslų akademija, atlikusi pretendentų atranką, pasiūlė vardines prezidentų stipendijas skirti 28 studentams, pasižymėjusiems puikiais akademiniais rezultatais bei aktyvia moksline ir visuomenine veikla.

Iš 5 kolegijoms skiriamų stipendijų tris pelnė Vilniaus kolegijos studentai, dvi keliaus į Šiaulių valstybinę kolegiją.

Parengta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją.

Dauigau informacijos galite rasti: wws.smm.lt

Studijų tarnyba