Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) kviečia studentus dalyvauti jau kelerius metus daugumoje Europos šalių, tarp jų ir Lietuvoje vykdomame tyrime EUROSTUDENT. EUROSTUDENT VI tyrimas prasidėjo 2016 m. sausio mėn. Jį vykdo MOSTA Švietimo ir mokslo ministerijos pavedimu.

Pagrindinis EUROSTUDENT projekto tikslas yra sugretinti palyginamus duomenis apie Europos aukštojo mokslo socialinę dimensiją skirtingose Europos šalyse. Apklausos būdu renkami duomenys apie studentų socio-ekonomines bei gyvenimo sąlygas, patekimo į aukštojo mokslo sistemą kelią bei laikinąjį tarptautinį judumą. Tyrimo rezultatai yra naudingi ne tik kiekvienai dalyvaujančiai institucijai, kiekvienos šalies aukštojo mokslo sistemai, bet ir Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generaliniam direktoratui, Bolonijos proceso priežiūros grupei (BFUG). EUROSTUDENT prisideda stiprinant kiekvienos šalies socialinės aukštojo mokslo dimensijos stebėsenos sistemas, leidžiančias įvertinti priimtų sprendimų rezultatyvumą ir/ar efektyvumą, identifikuoti labiausiai opias problemas bei iššūkius.

Šiuo tikslu 2016 m. kovo-gegužės mėnesiais planuojama apklausti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus. Apklausos anoniminės, tyrimo rezultatai bus naudojami tik apibendrinta forma tyrimo tikslų įgyvendinimui.

Filmukas apie būsimą tyrimą:

https://www.youtube.com/watch?v=pkJLs9WXmRg