2015 m. spalio 13 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto ir Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro. Pasirašymo metu profesinio rengimo centro direktorė Rita Pečiukaitytė kartu su fakulteto dekane Eugenija Strazdiene ir prodekane Jūrate Cravetto aptarė ne tik studijų kokybės gerinimo klausimus, bet ir bendros edukacinės erdvės plėtros perspektyvas.

pvdprc_1