IŠRINKTI PENKI VILNIAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS NARIAI Į KOLEGIJOS TARYBĄ:

  1. Stasys Bučys
  2. Egidijus Grigūnas
  3. Rita Liepuonienė
  4. Andriejus Sadauskis
  5. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė