2018 m. birželio 5 d. paskelbti aukštųjų mokyklų reitingavimo sistemos „U-Multirank“ rezultatai. Europos Komisijos inicijuota aukštojo mokslo institucijų rei­tin­gavimo sistema „U-Mul­ti­rank“ yra orientuota į daugiadimensinį aukštosios mokyklos veiklos vertinimą. Šios sistemos tikslas – atskleisti aukštojo mokslo institucijų skirtingumą ir įvairovę. Sistemos vartotojai galės pasirinkti jiems svarbius kriterijus ir susidaryti juos labiausiai dominančių aukštųjų mokyklų reitingą.

Šiais metais buvo reitinguojama 1614 aukštųjų mokyklų iš 95 pasaulio šalių, apklausta jose studijuojančių daugiau nei 100 000 studentų.

Aukštosios mokyklos veikla vertinama dviejuose lygmenyse – instituciniame ir studijų krypties – pa­gal ro­dik­lius, ku­rie su­gru­puo­ti į pen­kis kri­te­ri­jus – stu­di­jų, moks­li­nių ty­ri­mų, ži­nių per­da­vi­mo, tarp­tau­tiš­ku­mo ir po­vei­kio re­gio­nui. Taip pat atliekama studentų apklausa. Reitinguojama 21studijų kryptis.

Vilniaus kolegija teikė bendrus duomenis apie instituciją ir informaciją apie slaugos krypties studijas, taip pat apie studijas buvo apklausti Sveikatos priežiūros fakulteto studentai, studijuojantys pagal Bendrosios praktikos slaugos studijų programą.

Aukščiausius įvertinimus Vilniaus kolegija gavo pagal poveikio regionui kriterijų, tyrimų srityje labai gerai įvertintas su menu susijusios produkcijos rodiklis, mokymo, mokymosi srityje pasiektas geras rodiklio, atspindinčio studijas nustatytu laiku baigusiųjų skaičių, rezultatas, taip pat aukštai įvertintas institucijos tarptautiškumas pagal studentų mobilumo rodiklį.

Išsamią informaciją galima rasti šiuo adresu:

http://www.umultirank.org/