Vilniaus kolegija, kartu su Anglijos, Bulgarijos, Italjos, Portugalijos ir Vokietijos kolegomis vykdo Erasmus+ K2 projektą „European Quality Assurance in Transnational VET Mobility through Socially Responsible Behaviour” (STAYMOBIL, projekto Nr. 2017-1-UK01-KA202-036666).

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti tarpvalstybinio mobilumo kokybę užtikrinant socialiai atsakingą visų mobilumo dalyvių elgesį skatinant ir toliau tobulinant mobilumo kokybę ir išlaikant aukštus mokymosi rezultatus.

Projekto uždaviniai:

  • aprūpinti mobilumo organizatorius novatoriška sistema, skirta vertinti, stebėti ir skatinti kokybės užtikrinimą ir tvarumą visuose mobilumo etapuose;
  • skatinti mobilumo organizatorius tikrinti ir nuolat gerinti mobilumo veiklos kokybę, sukuriant naujausius praktinius savikontrolės metodus;
  • didinti projekto metu sukurtos inovacijos pritaikomumą pateikiant rekomendacijų, strategijų ir gerosios praktikos įgyvendinimo rinkinį;
  • įgalinti mobilumo dalyvius įvertinti savo socialinės atsakomybės rezultatus kaip pagrindinę mokymosi rezultatų dalį, taip padidinant informuotumą apie gerą etišką ir socialiai atsakingą elgesį mainų metu.

Projekto trukmė: 2017-2019 metai.

Kviečiame apsilankyti atnaujintame projekto puslapyje http://www.staymobil.eu/.