Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto projektų vadovas Mikas Balkevičius 2016 sausio 14–18 d. dalyvavo pirmajame „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programos projekto „SUSTAIN YOUR LIFE THROUGH SOCIAL ENTREPRENEURSHIP“ (Nr. 2015-2-IT03-KA205-005954) susitikime Palerme (Italija). Šiame projekte Sveikatos priežiūros fakultetas dalyvauja partnerio teisėmis kartu su kitomis ES šalimis, tokiomis kaip: Italija (ROCCA DI CERERE), Portugalija (Freguesia de Cascais e Estoril), Rumunija (Domino association), Ispanija (CONSULTA EUROPA) ir Olandija (Hogeschool Rotterdam). Projektą koordinuoja organizacija „PRISM“ (Italija).

Šio projekto tikslas – paskatinti socialinio verslininkiškumo plėtrą projekto partnerių šalyse parengiant atitinkamos srities socialinių verslininkiškumo mentorių, kurie būtų pasirengę inicijuoti naujas socialinio verslo iniciatyvas projekto partnerinėse šalyse. Projektas taip pat siekia integruoti socialinio verslo idėjas organizuojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi veiklas projekto partnerių šalyse.

Lietuvoje socialinio verslininkiškumo iniciatyvos daugiausia realizuojamos per mokesčių lengvatas darbdaviams, įdarbinantiems neįgaliuosius, ar socialinę atskirtį kenčiančius asmenis. Taip pat socialinio verslininkiškumo iniciatyvos skatinamos steigiant ne į žemės ūkio veiklas orientuotas verslo struktūras kaime. Tačiau socialinio verslo iniciatyvos Lietuvoje nėra pakankamai išplėtotos lyginant su Vakarų Europos ir Skandinavijos valstybėmis. Todėl svarbu skatinti socialinio verslininkiškumo idėjas organizuojant projektus siekiant integruoti socialinio verslo organizavimo kompetencijas formaliojo ir neformaliojo mokymo programose.

Sveikatos priežiūros fakultetas, realizuodamas projekto tikslus, sieks integruoti savo studijų programose siekinius, susijusius su socialiniu verslininkiškumu, bei formaliojo/neformaliojo mokymosi veiklų metu parengti mentorius, kurie bus pasirengę populiarinti socialinio verslininkiškumo iniciatyvas sveikatos priežiūros sektoriuje Lietuvoje.

„Erasmus+“ Jaunimo strateginių partnerysčių projekto (K2) trukmė – 2 metai (2015–2017). Jo metu bus parengta metodinė medžiaga apie socialinio verslininkiškumo veiklos metodikas sveikatos priežiūros sektoriuje, apmokyta daugiau kaip 12 socialinio verslininkiškumo mentorių, integruoti laisvai pasirenkami moduliai apie socialinį verslininkiškumą Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programose bei išpopuliarintos socialinio verslininkiškumo idėjos nacionaliniu lygiu.

dr. Mikas Balkevičius,
SPF projektų vadovas