VIKO VVF įgyvendinamas Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo programos finansuojamas projektas „Ukrainos studijų platforma (demobilizuotiems ATO zonos kareiviams) – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo“. Fakulteto dėstytojai ir darbuotojai kartu su Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto (KNUTD) mokslininkais dalyvavo kūrybiškumo mokymuose, išklausė karo psichologės iš Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos kpt. Daivos Gabrienės paskaitą apie ATO karių psichologinę reabilitaciją, diskutavo apie nuotolinių mokymų privalumus bei iššūkius, apžvelgė šių bei suplanavo kitų metų projekto veiklas, nustatė tikslus ir prioritetus platesniam aukštojo mokslo įstaigų bendradarbiavimui.