2017 m. kovo 15 d. Briuselyje (Belgija) įvyko UAS4EUROPE tinklo drauge su Bavarijos mokslinių tyrimų sąjunga ir Heseno atstovybe Europos Sąjungoje organizuota konferencija „Taikomųjų mokslų universitetai: užtikrinant sėkmę programoje „Horizontas 2020“ ir už jos ribų – mokytis, įsitraukti į tinklų ir lobistinę veiklas“ (Universities of Applied Sciences: Maximising Success in Horizon 2020 and Beyond – Learn! Network! Lobby!), kurioje dalyvavo Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai dr. Žymantė Jankauskienė ir Vilniaus kolegijos mokslo skyriaus vedėja dr. Erika Kubilienė.

„Horizontas 2020“ yra didžiausia ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa (beveik 80 mlrd. Eur skirta 2014-2020 m.), siekianti mokslinių tyrimų rezultatus kuo efektyviau perkelti į veiklos pasaulį pažangiam, tvariam ir integraciniam Europos augimui užtikrinti. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrąją programą (FP9) ateityje planuojama papildyti priemonėmis, kurios leis toliau sėkmingai vystyti Europos mokslinių tyrimų erdvę.

Konferencija skirta mokslininkams ir politikos formuotojams, dirbantiems Europos taikomųjų mokslų universitetuose. Konferencijos metu buvo svarstomi ne tik iššūkiai, su kuriais taikomųjų mokslų universitetai susiduria europiniu lygiu mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, bet ir galimybės, kurias siūlo tarptautinis bendradarbiavimas.

Plenarinės sesijos metu Europos Komisijos, EURASHE atstovai pateikė įžvalgas būsimiems projektams, gaires mokslinių tyrimų ir inovacijų programai po 2020 metų, aptarė pagrindinius kriterijus, lemiančius projektų finansavimo sėkmę. Europos taikomųjų mokslų universitetų atstovai, Austrijos, Vokietijos, Šveicarijos tyrėjai, dalyvaujantys projektuose, dalinosi gerąja patirtimi.

Siekiant glaudesnių ryšių su partneriais konkrečiose tyrimų srityse, popietinėje sesijoje vyko paraleliniai teminiai seminarai: „Sveikata ir gerovė“; „Aplinka, maistas ir žemės ūkis“, „Gyvenimas ir darbas XXI amžiuje“; „Energija ir klimato kaita“; „Didelio poveikio ir pramonės technologijos, skaitmeninimas“; „Menas ir dizainas“. Seminarų metu dalyviai dalinosi patirtimi, kokiose specifinėse programose jau yra dalyvauta, aptarė pagrindinius sunkumus, su kuriais susiduria taikomųjų mokslų universitetai mokslo ir inovacijų srityje. Buvo bandoma išgryninti, kaip projektams atrinkti tinkamus partnerius, papasakotos sėkmės istorijos jungiantis arba kuriant naujus konsorciumus projektams, apibendrintos rekomendacijos būsimiems projektams – teikiant paraišką projektui svarbu ne tik tarpdiscipliniškumo bei tarptautiškumo aspektas, bet ir skirtingų tipų partnerių įtraukimas (fundamentinių mokslų universitetų atstovų, ekonominių ir socialinių partnerių) nacionaliniu lygiu.

Vilniaus kolegijos mokslo skyriaus vedėja
dr. Erika Kubilienė