Tapo gražia tradicija, kad šokių ir dainų ansamblis „Voruta“ jau trečius metus iš eilės į liaudiškų šokių, muzikos ir dainų sūkurį įsuka Vilniaus kolegijos Tarptautinės savaitės svečius – pagal mainų programą Erasmus atvykusius ir Kolegijos studentus bei dėstytojus.
Praėjusio trečiadienio – kovo 7-osios – popietę visus susirinkusiuosius vienijo iš tiesų puiki, betarpiška atmosfera, o gausių aplodismentų sulaukta suorganizavus „tarptautinį“ chorą ir orkestrą. Tarptautinio vakaro dalyviai buvo supažindinti su Lietuvos etnografiniais regionais, tautinių kostiumų įvairove, tačiau renginį vainikavo ūpą keliantys tradiciniai liaudiški šokiai „Granskveras“, „Polka keturinė“, „Oira“, „Grečenikė“ ir kt. – juos entuziastingai šoko visi – jei tik būtų galėję, būtų šokę iki paryčių!