Spalio 14 d. Vilniaus kolegijoje įvyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Aukštasis mokslas: perspektyvos ir iššūkiai“, skirta Kolegijos 15-os metų veiklos sukakčiai paminėti.

Renginyje dalyvavo nemažai garbių svečių iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Suomijos, Rusijos, Bulgarijos, Maltos, Belgijos ir kt. Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus kolegijos direktorius dr. G. Bražiūnas ir Utenos kolegijos direktorius prof. dr. G. Bužinskas.

Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė Europos aukštųjų mokyklų asociacijos (EURASHE – European Association of Institutions in Higher Education) viceprezidentas M. Karpišekas ir Maltos universiteto Edukologijos fakulteto profesorius, turintis ilgametę patirtį, K. Borgas. Sekcijinius pranešimus skaitė Vilniaus kolegijos atstovai – direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai dr. Žymantė Jankauskienė, Studijų tarnybos vadovė Rita Liepuonienė, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Preidienė, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto docentė Eglė Juozapaitienė ir kt., Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus pavaduotoja strateginei plėtrai L.Tamutienė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas V. Kontrimas, viešnios iš Latvijos aukštųjų mokyklų dr. B. Briedė ir dr. I. Berzina, Baltarusijos valstybinio universiteto atstovė dr. E. Vasilevskaja, nusipelniusi Rusijos švietimo darbuotoja, mokytoja bei edukacinių firmų vadovė V. Šibanova, viešnia iš Suomijos dr. Marja Sirkkola ir kt.

Buvo diskutuojama apie studijų aplinkos pokyčius, inovacijų plėtrą ūkyje ir kultūroje, kalbama apie madų ir menų industrijų perspektyvas ir profesinius iššūkius, aptarti menų integracijos į akademinį ugdymą klausimai, pateikti interaktyvūs metodai.

Tikimasi, jog konferencijoje gvildentos temos paskatins aktualias diskusijas apie aukštojo mokslo ateitį ir svarbą.

Daugiau nuotraukų VIKO Facebook puslapyje.