Lapkričio 25 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Lietuvių gestų kalbos ateitis“. Bendradarbiaudama su Lietuvos kurčiųjų draugija ir lietuvių gestų kalbos vertėjų centrais, konferenciją organizavo Vilniaus kolegija. Tai vienintelė švietimo įstaiga Lietuvoje, kur galima įgyti gestų kalbos vertėjo specialybę, todėl lietuvių gestų kalbos ateitis Vilniaus kolegijai yra itin aktuali tema.

Konferencijoje buvo apžvelgiama gestų kalbos padėtis Lietuvoje ir užsienio šalių kontekste, gestų kalbos vertinimas visuomenėje, gestų kalbos statusas, svarba ir gestų kalbos politika.

Apie gestų kalbos statusą kalbėjo Pasaulio kurčiųjų federacijos tarybos narė Kaisa Alanne (Helsinkis, Suomija). Trinity kolegijos (Dublinas, Airija) lektorius dr. John Bosco Conama kalbėjo apie gestų kalbos politiką – pats lektorius yra aktyvus kovotojas už airių gestų kalbos teises ir gestų kalbos politikos formavimą.

Siekta, kad konferencijos temos būtų aktualios ir artimos Lietuvos situacijai, todėl kita pranešėja, Charles universiteto lektorė Radka Novakova (Praha, Čekija), kalbėjo apie prieinamumą kurtiesiems Čekijos Respublikoje.

Į konferenciją atvyko šiuo metu Didžiojoje Britanijoje gyvenanti ir gestų kalbos vertėjų koordinatore dirbanti Lina Kankevičiūtė (Londonas, Didžioji Britanija). Ji lygino gestų kalbos vertimo paslaugas Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje.

Antroji konferencijos dalis buvo skirta Lietuvos pranešėjams. Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas V. Pivoras pristatė itin aktualias Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijas Lietuvai.

Vienas pagrindinių konferencijos tikslų – aptarti lietuvių gestų kalbos plėtros ateities perspektyvas ir kylančius iššūkius įvairiose srityse, atsižvelgiant į kitų šalių gestų kalbų situaciją, bei pristatyti lietuvių gestų kalbos ateities vizijos ir vystymosi gaires per ateinančius 10 metų. Bendradarbiaudama su įvairiomis kurčiųjų sistemos organizacijomis, viziją rengia Vilniaus kolegija. Viziją pristatė Vilniaus kolegijos dėstytojas Andrius Barisevičius.

Kitas Vilniaus kolegijos dėstytojas, lietuvių gestų kalbos lingvistas Mantrimas Danielius skaitė pranešimą apie kalkinę kalbą ir lietuvių gestų kalbos variantus.

Taip pat buvo skaitomas pranešimas apie Kurtumo dovaną (angl. Deaf Gain). Šis terminas užsienyje gerai žinomas, o Lietuvoje tik bando įsitvirtinti, todėl Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktoriaus pavaduotojo, VDU lektoriaus Arūno Bražinsko pranešimas buvo itin aktualus.

Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos prezidentė Monika Kumžaitė kalbėjo apie tai, ar gera kurčiajam jaunimui gyventi Lietuvoje, ar jie lygiaverčiai piliečiai, ar kurtiesiems pritaikyta mokymosi aplinka.

Sparčiai besivystant technologijoms atsiranda vis daugiau būdų, kaip jas pritaikyti ir panaudoti. Ypač tai svarbu diegiant universalųjį dizainą ir pritaikant aplinką visiems, todėl paskutinis pranešimas buvo skirtas naujoms galimybėms aptarti.

Konferencija organizuota Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu, remiantis Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013–2017 metų priemonių plano lėšomis.