Studijų organizavimas Vilniaus kolegijoje 2020-2021 m. m.

Studijos Vilniaus kolegijos fakultetuose rudens semestre bus organizuojamos mišriu būdu pagal fakultetų paskaitų tvarkaraščius.

 

ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

Tvarkaraščiai https://eif.viko.lt/studentams/nuolatiniu-studiju-grafikai-ir-tvarkarasciai/.

Kita aktuali informacija studentams bus skelbiama ir nuolatos atnaujinama interneto svetainės https://eif.viko.lt/ skyriuje „Naujienos“.

 

EKONOMIKOS FAKULTETAS

Tvarkaraščiai

Kita aktuali informacija studentams bus skelbiama ir nuolatos atnaujinama interneto svetainės https://ekf.viko.lt/ skyriuje „Naujienos“.

 

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS

Rugsėjo 2-11 d. paskaitos vyks tiesioginio kontakto būdu (galimos išimtys srautinėms paskaitoms, jei studentų grupės per didelės, kad saugiai sutalpintume auditorijose, tuomet šias paskaitas vykdysime Microsoft Teams aplinkoje).

Rugsėjo 14-25 d. paskaitos vyks nuotoliniu būdu (Microsoft Teams aplinkoje).

Nuo rugsėjo 28 d. paskaitos vyks mišriu būdu.

Tvarkaraščiai (Informacija ruošiama).

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS

Tvarkaraščiai https://spf.viko.lt/studentams/nuolatines-studijos/paskaitu-tvarkarasciai/

Daugiau informacijos https://spf.viko.lt/informacija-pirmu-kursu-studentams/

 

AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

NUOLATINIŲ (DIENINIŲ) STUDIJŲ STUDENTAMS:

1 kurso studentams paskaitos nuo rugsėjo 14 d. vyks tiesioginiu kontaktiniu būdu fakultete pagal tvarkaraštį.

2 ir 3 kurso studentams paskaitos nuo rugsėjo 2 d. vyks fakultete pagal paskaitų tvarkaraštį. Nuo rugsėjo 14 d. galimos paskaitos mišriu būdu derinant paskaitas Fakultete ir Moodle bei Microsoft Teams aplinkose.

NUOLATINIŲ (SESIJINIŲ) STUDIJŲ STUDENTAMS:

1 kurso studentams paskaitos nuo rugsėjo 14 d. vyks tiesioginiu kontaktiniu būdu pirmadienį-šeštadienį pagal sesijinį paskaitų tvarkaraštį.

IŠTĘSTINIŲ (SESIJINIŲ) STUDIJŲ STUDENTAMS:

2, 3 ir 4 kurso studentams sesijų pradžia pagal Studijų tvarkaraštyje nurodytą laiką ir skelbiamus paskaitų tvarkaraščius.

IŠTĘSTINIŲ (NUOTOLINIŲ) STUDIJŲ STUDENTAMS:

1 kurso studentams paskaitos nuo rugsėjo 14 d. vyks Microsoft Teams aplinkoje. Prisijungimas bus atsiųstas į el. paštą, nurodytą Studijų sutartyje.

Tvarkaraščiai https://atf.viko.lt/studentams/nuolatines-studijos/tvarkarasciai/

 

PEDAGOGIKOS FAKULTETAS

Tvarkaraščiai:


MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

I KURSO NUOLATINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS:

Rugsėjo 15-29 d. paskaitos vyks fakultete tiesioginio kontakto būdu pagal paskaitų tvarkaraštį:  https://mtf.viko.lt/studentams/tvarkarasciai/nuolatines-studijos/.

Nuo rugsėjo 30 d. paskaitos ir praktikumai vyks Fakultete, Microsoft Teams, Moodle aplinkose.

II -IV KURSO NUOLATINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS:

Rugsėjo 2–11 d. paskaitos vyks fakultete tiesioginio kontakto būdu pagal paskaitų tvarkaraštį: https://mtf.viko.lt/studentams/tvarkarasciai/nuolatines-studijos/.

Nuo rugsėjo 14 d. paskaitos ir praktikumai vyks Fakultete, Microsoft Teams, Moodle aplinkose.