Biblioteka

Vilniaus kolegijos biblioteka – vienas iš kolegijos padalinių, kurio pagrindinė funkcija – aprūpinti studijų procesą informacija ir pateikti ją savo skaitytojams. Bibliotekos veikla orientuota į kolegijos viziją – tai nuolat besikeičiantis, atviras naujovėms, aukštos kokybės reikalavimais savo veiklą grindžiantis kolegijos padalinys. Vykdydama kolegijos misiją – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus darbo rinkai, laiduoti modernų, Europos standartus atitinkantį studijų procesą, ugdyti studentų gebėjimus bei pilietines vertybines nuostatas, biblioteka kelia sau atitinkamus uždavinius: optimizuoti bibliotekos infrastruktūrą, aprūpinti studijų procesą reikalingais dokumentais, užtikrinti aukštą aptarnavimo kultūrą, teikti kokybiškas įvairaus pobūdžio paslaugas, padėti vartotojams orientuotis informacinėje erdvėje bei mokyti juos naudotis naujausiomis technologijomis aprūpintais informacijos ištekliais bei elektroninėmis duomenų bazėmis, kelti bibliotekos darbuotojų kvalifikaciją, skatinti asmeninį profesinį tobulėjimą.

Vilniaus kolegijos biblioteka centralizuota 2003 m. rudenį, apjungus fakultetų bei studijų centrų bibliotekas. Šiuo metu bibliotekos struktūra susideda iš centrinės bibliotekos ir 7 fakultetų bibliotekų. Nuo 2003 m. biblioteka pradėjo naudoti bibliotekinę informacinę sistemą (BIS) Aleph 500 ir kurti savo elektroninį katalogą. Biblioteka naudojasi ne tik Katalogavimo, bet ir kitais BIS moduliais – Komplektavimo, Leidinių ir Paieškos.

Vilniaus kolegija, kurią atstovauja biblioteka, yra Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo (LABIISMSPP), Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) ir Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos (LKBA) narė.

Biblioteka, bendradarbiaudama su kolegijos Tarptautinių ryšių skyriumi, dalyvauja tarptautinėse mobilumo programose, skatinančiose integraciją į Europos Sąjungos aukštojo mokslo studijų kokybės gerinimo procesus, profesinį tobulėjimą, dalijimąsi patirtimi.

Daugiau informacijos ir visos paslaugos pateikiamos bibliotekos puslapyje http://biblioteka.viko.lt