Remiantis Vilniaus kolegijos tarybos rinkimų rezultatais, Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. ATN – 8, skelbiama nauja Vilniaus kolegijos tarybos sudėtis:

 1. Stasys BUČYS, Elektronikos ir informatikos fakulteto lektorius;
 2. Egidijus GRIGŪNAS, Verslo vadybos fakulteto lektorius;
 3. Dalia KAČINAITĖ – VRUBLIAUSKIENĖ, Pedagogikos fakulteto docentė;
 4. Linas KVEDARAVIČIUS, Vilniaus miesto mero pavaduotojas;
 5. Rimantas KVEDERAS, UAB „Thermo Fisher Scietific Baltics“ gamybos direktorius;
 6. Rita LIEPUONIENĖ, Vilniaus kolegijos Studijų tarnybos vadovė;
 7. Reda RUTKŪNAITĖ, Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės prezidentė;
 8. Andriejus SADAUSKIS, Vilniaus kolegijos vyresnysis finansininkas;
 9. Evalda ŠIŠKAUSKIENĖ, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė;
 10. Antanas URŠULIS, UAB „CSC Baltic“ generalinis direktorius;
 11. Algimantas VARIAKOJIS, KŪB „Verslo angelų fondas I“ vykdantysis partneris.

Naujos Kolegijos tarybos įgaliojimai prasidės 2017 m. spalio 3 d., pasibaigus dabartinės Kolegijos tarybos kadencijai.

Kolegijos tarybos nariai pradės eiti savo pareigas pasirašę Akademinės tarybos patvirtintą Tarybos nario įsipareigojimą.

 

Akademinės tarybos pirmininkė
Ramunė Vanagaitė