Seminaras tarptautiškumo strategijos tema

2022-07-07

Birželio 12-15 dienomis Kolegijos Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybos vadovė Jolanta Preidienė, kartu su dar dviejų Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovais dalyvavo Tarptautnės bendradarbiavimo veiklos programos finansuojamame kontaktiniame seminare „International Strategies For Higher Education“, kurį organizavo Italijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (it. „Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE“). Iš viso seminare dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių iš 16 Europos šalių.

Rengnio metu daugiausia dėmesio buvo skiriama internacionalizacijos temai. Seminaro tikslas – ieškoti sprendimų, diskutuoti ir siūlyti idėjas, kaip didinti akademinio sektoriaus tarptautiškumą, patrauklumą užsienio studentams, sinergijos tarp finansinių schemų ir veiksmų programų, tarptautiškumo poveikio ir mobilumo trikdžių šalinimo temomis. Susitikimo metu išskirti konkretūs pasiūlymai, kurie planuojami pateikti Europos Komisijai.

Daugiau informacijos apie renginį: